Tööpakkumine (sotsiaalpedagoog)


SOTSIAALPEDAGOOG (1,0 kohta)

Sotsiaalpedagoogi peamine tööülesanne on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine, koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.

Omalt poolt pakume:

  • töötasu 1315 eurot kuus;
  • toetavaid töökaaslasi;
  • huvitavat ja mitmekesist tööd.

Tööle asumise aeg 30. august 2021. Peamine töö hakkab toimuma Adavere Põhikoolis, Aidu Koolis ja Lustivere koolis.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 13. juunil  e-posti aadressile konkurss@poltsamaa.edu.ee.

Lisainformatsioon telefonil 775 1175.

SOTSIAALPEDAGOOG (1,0 kohta)

Sotsiaalpedagoogi peamine tööülesanne on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine, koolis esilekerkivate sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

Oled sobiv kandidaat, kui Sul on erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse.

Omalt poolt pakume:

  • töötasu 1315 eurot kuus;
  • toetavaid töökaaslasi;
  • huvitavat ja mitmekesist tööd.

Tööle asumise aeg 30. august 2021. Peamine töö hakkab toimuma Adavere Põhikoolis, Aidu Koolis ja Lustivere koolis.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata hiljemalt 13. juunil  e-posti aadressile konkurss@poltsamaa.edu.ee.

Lisainformatsioon telefonil 775 1175.