Tööpakkumised


Alates 1. septembrist 2021 lisandub PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 130.

Ootame järgmisest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi:

ERIPEDAGOOG (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset, selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. Samuti ootame, et eripedagoog tegeleb eripedagoogilise nõustamise ja erivajadustega õpilaste õppetegevuse planeerimisega. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021

KOOLIPSÜHHOLOOG (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021.

KODUMAJANDUSE ÕPETAJA (osalise koormusega 4-6 tundi nädalas). Gümnaasiumiastme valikkursuse - kodumajandus ja ärietikett, tundide ettevalmistamine ja läbiviimine. Kursuse põhiteemad:  suhtlemine; rõivastus; vastuvõttude liigitus; lauakombed; toidukultuur; toiduainete tundmine, eeltöötlemine, kuumtöötlemine, säilitamine; roogade valmistamine; laua katmine; menüü koostamine; kalkulatsioon. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021.

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (osalise koormusega). Peamised tööülesanded - tundide ettevalmistamine ja läbiviimine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhikooliastmes. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest
(https://www.poltsamaa.edu.ee/et/andmekaitsetingimused)

Lisainformatsioon telefonil 775 1175. 
 

Alates 1. septembrist 2021 lisandub PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI koosseisu 3 õppekohta (Adaveres, Lustiveres ning Aidus). Kokku hakkab ülevallalises koolis õppima ligi 850 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 130.

Ootame järgmisest õppeaastast oma tegusasse kollektiivi:

ERIPEDAGOOG (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase arengu- ja õpioskuste taset, selgitada välja õpilase arengut mõjutavad ning takistavad tegurid ja õpivajadused. Samuti ootame, et eripedagoog tegeleb eripedagoogilise nõustamise ja erivajadustega õpilaste õppetegevuse planeerimisega. Tööle asumise aeg niipea kui võimalik. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021

KOOLIPSÜHHOLOOG (1,0 kohta), kelle peamine tööülesanne on hinnata õpilase psühhosotsiaalset arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavaid tegureid. Koolipsühholoog nõustab õpilast isikliku elu, õppetöö ja vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021.

KODUMAJANDUSE ÕPETAJA (osalise koormusega 4-6 tundi nädalas). Gümnaasiumiastme valikkursuse - kodumajandus ja ärietikett, tundide ettevalmistamine ja läbiviimine. Kursuse põhiteemad:  suhtlemine; rõivastus; vastuvõttude liigitus; lauakombed; toidukultuur; toiduainete tundmine, eeltöötlemine, kuumtöötlemine, säilitamine; roogade valmistamine; laua katmine; menüü koostamine; kalkulatsioon. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021.

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (osalise koormusega). Peamised tööülesanded - tundide ettevalmistamine ja läbiviimine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi põhikooliastmes. Kandideerimise tähtaeg 29.08.2021.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Põltsamaa Ühisgümnaasiumi andmekaitsetingimustest
(https://www.poltsamaa.edu.ee/et/andmekaitsetingimused)

Lisainformatsioon telefonil 775 1175.