Uudised

Vastuvõtudokumentide esitamine 1. klassi 25. märts info.pyg


Seoses COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse järjest laialdasema levikuga ja arvestades 11. märtsist kehtima hakkavaid piiranguid palume võimalusel saata vanematel lapse 1. klassi vastuvõtmise taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.edu.ee

Lisadokumendid taotluse juurde (isikut tõendava dokumendi ja sünnitõendi koopiad) palume tuua kooli kantseleisse aprillikuus!  

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta

Seoses COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse järjest laialdasema levikuga ja arvestades 11. märtsist kehtima hakkavaid piiranguid palume võimalusel saata vanematel lapse 1. klassi vastuvõtmise taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@poltsamaa.edu.ee

Lisadokumendid taotluse juurde (isikut tõendava dokumendi ja sünnitõendi koopiad) palume tuua kooli kantseleisse aprillikuus!  

Info 1. klassi vastuvõtmise kohta