Uudised

Distants- ja kontaktõppe korraldus 08.-12.02.2021 05. veebruar info.pyg


Seoses uute koroonapositiivsete õpilaste ja õpetajate lisandumisega käesoleval nädalal ning olles konsulteerinud lisaks juhtkonnale ka kohaliku omavalitsus, Põltsamaa Tervisekeskuse ja Terviseametiga, on direktor teinud alljärgneva otsuse (direktori käskkiri nr 1-2/2021/2), mis kehtib  ajavahemikul 08.02 - 12.02:

  1. kontaktõppel on  kõik 1. - 5. klassid;
  2. distantsõppel  on kõik 6. - 12. klassid.

K Ä S K K I R I 05.02.2021 nr PÜG 1-2/2021/2
 

Seoses uute koroonapositiivsete õpilaste ja õpetajate lisandumisega käesoleval nädalal ning olles konsulteerinud lisaks juhtkonnale ka kohaliku omavalitsus, Põltsamaa Tervisekeskuse ja Terviseametiga, on direktor teinud alljärgneva otsuse (direktori käskkiri nr 1-2/2021/2), mis kehtib  ajavahemikul 08.02 - 12.02:

  1. kontaktõppel on  kõik 1. - 5. klassid;
  2. distantsõppel  on kõik 6. - 12. klassid.

K Ä S K K I R I 05.02.2021 nr PÜG 1-2/2021/2