Meie lood

Erasmus + projekti partnerite II kohtumine Põltsamaa ÜGs 14. september info.pyg


Neljapäeval, 6.09  toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Eramus+ projekti „Õpetajate ja õpilaste STEM pädevuste arendamine algkoolis“ partnerite teine kohtumine. Põltsamaale olid kohal sõitnud partnerid  Lätist, Leedust ja Sloveeniast. Arutlesime projekti käigus valmivate materjalide, ajagraafikute ja videote sisu üle ning kavandasime järgmised  tegevused ning ajagraafiku.

Külastati  õppetunde, kus uudistati ja vaadati huviga, kuidas meie õpilased kasutavad 3D-pliiatsit,  õpivad robotide abil matemaatikat, ehitavad droonide ja panevad kokku roboteid. Tutvuti meie  keemia ja bioloogia kabinettidega. Külalised olid meie kooli tundides kasutatavatest tehnoloogiavahenditest vaimustuses ning tõdesid kurbusega, et nende jaoks on sellised vahendid vaid  unistus, mis võib täituda alles pika aja pärast.  

Projekti üldine eesmärk on soodustada STEM pädevuste arengut, tõsta teadlikkust ja huvi keskkonnasõbraliku tehnoloogia, tehnilise loomingulisuse ning keskkonnasõbraliku tootmise vastu samal ajal edendades parimaid praktikaid ja õpetamisvõimalusi kaasates õpetajaid, õpilasi, huvirühmi ja lapsevanemaid. Läbi praktiliste materjalide ettevalmistamise õpetajatele koos lapsevanemate teavitamisega STEMi olulisusest, loodame tõsta teadlikkust STEMi vajalikkusest formaalses ja mitteformaalses õppekavas.

Neljapäeval, 6.09  toimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Eramus+ projekti „Õpetajate ja õpilaste STEM pädevuste arendamine algkoolis“ partnerite teine kohtumine. Põltsamaale olid kohal sõitnud partnerid  Lätist, Leedust ja Sloveeniast. Arutlesime projekti käigus valmivate materjalide, ajagraafikute ja videote sisu üle ning kavandasime järgmised  tegevused ning ajagraafiku.

Külastati  õppetunde, kus uudistati ja vaadati huviga, kuidas meie õpilased kasutavad 3D-pliiatsit,  õpivad robotide abil matemaatikat, ehitavad droonide ja panevad kokku roboteid. Tutvuti meie  keemia ja bioloogia kabinettidega. Külalised olid meie kooli tundides kasutatavatest tehnoloogiavahenditest vaimustuses ning tõdesid kurbusega, et nende jaoks on sellised vahendid vaid  unistus, mis võib täituda alles pika aja pärast.  

Projekti üldine eesmärk on soodustada STEM pädevuste arengut, tõsta teadlikkust ja huvi keskkonnasõbraliku tehnoloogia, tehnilise loomingulisuse ning keskkonnasõbraliku tootmise vastu samal ajal edendades parimaid praktikaid ja õpetamisvõimalusi kaasates õpetajaid, õpilasi, huvirühmi ja lapsevanemaid. Läbi praktiliste materjalide ettevalmistamise õpetajatele koos lapsevanemate teavitamisega STEMi olulisusest, loodame tõsta teadlikkust STEMi vajalikkusest formaalses ja mitteformaalses õppekavas.