Uudised

Ettevõtlusõppe edendaja 2020 05. november info.pyg


Aasta ettevõtlusõppe edendaja on Põltsamaa Ühisgümnaasium

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium, kus viidi ettevõtlusõppe uuele tasemele, mille kinnituseks on ka tunnustus nii valla kui maakonna tasandil – tiitlid „Põltsamaa valla aasta noorte tegu 2020“ ja „Jõgevamaa aasta õpilasfirma 2020“. Ettevõtlikkuse arendamine on kooli üks arengusuundasid juba aastaid, näiteks lõimitakse ettevõtlusõpet I kooliastmes üldõpetusse, paljud õpetajad käivad end selleks pidevalt täiendamas. Nii alustati 5. klassis valikainega „Ettevõtlik noor“ ja käivitati minifirmade tegevus põhikoolis. Ent suurim areng toimus gümnaasiumiastmes, kus värskelt Edu ja Tegu ettevõtlusõppe koolituse läbinud õpetajad innustasid gümnasiste sedavõrd, et möödunud õppeaastal alustas ja tegutses koolis aktiivselt viis õpilasfirmat: SEEPS, MohiMohi, Torm!, CRAFT-Food ja Vahepala.

Refereeritud: Haridus- ja Teadusministeerium

 

Aasta ettevõtlusõppe edendaja on Põltsamaa Ühisgümnaasium

Aasta ettevõtlusõppe edendaja tiitli pälvis Põltsamaa Ühisgümnaasium, kus viidi ettevõtlusõppe uuele tasemele, mille kinnituseks on ka tunnustus nii valla kui maakonna tasandil – tiitlid „Põltsamaa valla aasta noorte tegu 2020“ ja „Jõgevamaa aasta õpilasfirma 2020“. Ettevõtlikkuse arendamine on kooli üks arengusuundasid juba aastaid, näiteks lõimitakse ettevõtlusõpet I kooliastmes üldõpetusse, paljud õpetajad käivad end selleks pidevalt täiendamas. Nii alustati 5. klassis valikainega „Ettevõtlik noor“ ja käivitati minifirmade tegevus põhikoolis. Ent suurim areng toimus gümnaasiumiastmes, kus värskelt Edu ja Tegu ettevõtlusõppe koolituse läbinud õpetajad innustasid gümnasiste sedavõrd, et möödunud õppeaastal alustas ja tegutses koolis aktiivselt viis õpilasfirmat: SEEPS, MohiMohi, Torm!, CRAFT-Food ja Vahepala.