Uudised

Kutsume ühinema Põltsamaa ÜG vanematekoguga 04. september info.pyg


Tere hea laspevanem!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vanematekogu on lapsevanemate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on koostöös kooli juhtkonnaga Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpikeskkonna arendamine. 

Vanematekogu moodustati 19. aprlliil 2017.

 

Vanematekoguna soovime:

  • panustada lapsevanematena kooli arengusse;
  • parandada infovahetust lapsevanemate ja kooli vahel;
  • suurendada avalikkuse teadlikkust koolis toimuvast;
  • pakkuda lapsevanematele võimalust arutada üheskoos kooli ja õppetööga seotud teemasid.

 

Kutsume vanematekoguga ühinema kõiki koolis käivate laste lapsevanemaid. Soovime, et vanematekogus oleksid esindatud üks-kaks lapsevanemat igast klassist.

 

Ühinemissoovist anna teada vanematekogu eestvedajale Annika Kallasmaale.

Kirjuta Stuudiumisse või annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee või helista tel. 53312374

Tere hea laspevanem!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vanematekogu on lapsevanemate vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on koostöös kooli juhtkonnaga Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpikeskkonna arendamine. 

Vanematekogu moodustati 19. aprlliil 2017.

 

Vanematekoguna soovime:

  • panustada lapsevanematena kooli arengusse;
  • parandada infovahetust lapsevanemate ja kooli vahel;
  • suurendada avalikkuse teadlikkust koolis toimuvast;
  • pakkuda lapsevanematele võimalust arutada üheskoos kooli ja õppetööga seotud teemasid.

 

Kutsume vanematekoguga ühinema kõiki koolis käivate laste lapsevanemaid. Soovime, et vanematekogus oleksid esindatud üks-kaks lapsevanemat igast klassist.

 

Ühinemissoovist anna teada vanematekogu eestvedajale Annika Kallasmaale.

Kirjuta Stuudiumisse või annika.kallasmaa@poltsamaa.edu.ee või helista tel. 53312374