Uudised

Ood eesti keelele 07. veebruar PÜGOod eesti keelele

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas 2019. aasta eesti keele aastaks, et  väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi. 

Kuldsuud Põltsamaal kutsub  mõtlema eesti keele väiksusele ja suurusele, erilisusele maailma keelte seas, eesti keele rollile aina ingliskeelsemaks muutuvas maailmas, väärtustama oma keelt,  hoidma oma juuri. 

Haridus- ja Teadusministeerium ja Põltsamaa Ühisgümnaasium kuulutavad  välja 15-26-aastastele  noortele loomevõistluse  „Ood eesti keelele“.  Konkursile oodatakse erinevates žanrites töid, mis kutsuvad  mõtlema eesti keele väiksusele ja suurusele, erilisusele maailma keelte seas, eesti keele rollile aina ingliskeelsemaks muutuvas maailmas, väärtustama oma keelt,  hoidma oma juuri. Oodi vormiks võib olla kõne, räpp, luuletus või luulekava, laul, reklaam, filmiklipp, Eesti tunnuslause, disainitud ese (seos keelega!) jne. Žanripiiranguid ei ole, oluline on, et tegu on noorte omaloominguga. Esituse maksimaalne pikkus on 10 minutit.

Konkurss toimub kahes voorus. 14. märtsiks palume saata  video   oma konkursitööst (Google Drive´is) ja  lisada  kirjalikult vormistatud teksti, mis sisaldab töö pealkirja, selgitust, lugu või põhjendust, miks ja kuidas selle tööga eesti keelt ülistatakse. Kindlasti lisada autori(te) nimi/nimed, vanus, kool, juhendaja(d). Saadetud tööde hulgast valib   Haridus- ja Teadusministeeriumi  ja  Emakeele Seltsi  esindajatest ning keele- ja kultuuriinimestest  koosnev žürii 18. aprilliks lõppvooru pääsejad.

Lõppvooru valitud tööde  autorid kutsutakse oma loomingut esitama/esitlema žüriile ja publikule 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas: 15-19-aastased  ja 20-26-aastased noored.

Mõlema vanuseastme parimaid töid premeeritakse, auhinnafond on 2000 eurot.

 

Parimad  tööd koondatakse kogumikku ja/või DVDle  „Ood eesti keelele“.

 

Konkursil osalemiseks palume jagada video linki  Google Drive´is aadressil ood@poltsamaa.edu.ee .

Tööde esitamise viimane tähtaeg on 14. märts. Žürii otsusel edasi pääsenutega võetakse ühendust hiljemalt 22. aprillil. Lõppvoor toimub 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Konkursi korraldajad

Sirje Ääremaa, Marika Nugis ood@poltsamaa.edu.ee

telefon 55608043, telefon 58174625


Ood eesti keelele

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas 2019. aasta eesti keele aastaks, et  väärtustada eesti keelt ning tähistada eesti keele seadustamist riigikeelena sada aastat tagasi. 

Kuldsuud Põltsamaal kutsub  mõtlema eesti keele väiksusele ja suurusele, erilisusele maailma keelte seas, eesti keele rollile aina ingliskeelsemaks muutuvas maailmas, väärtustama oma keelt,  hoidma oma juuri. 

Haridus- ja Teadusministeerium ja Põltsamaa Ühisgümnaasium kuulutavad  välja 15-26-aastastele  noortele loomevõistluse  „Ood eesti keelele“.  Konkursile oodatakse erinevates žanrites töid, mis kutsuvad  mõtlema eesti keele väiksusele ja suurusele, erilisusele maailma keelte seas, eesti keele rollile aina ingliskeelsemaks muutuvas maailmas, väärtustama oma keelt,  hoidma oma juuri. Oodi vormiks võib olla kõne, räpp, luuletus või luulekava, laul, reklaam, filmiklipp, Eesti tunnuslause, disainitud ese (seos keelega!) jne. Žanripiiranguid ei ole, oluline on, et tegu on noorte omaloominguga. Esituse maksimaalne pikkus on 10 minutit.

Konkurss toimub kahes voorus. 14. märtsiks palume saata  video   oma konkursitööst (Google Drive´is) ja  lisada  kirjalikult vormistatud teksti, mis sisaldab töö pealkirja, selgitust, lugu või põhjendust, miks ja kuidas selle tööga eesti keelt ülistatakse. Kindlasti lisada autori(te) nimi/nimed, vanus, kool, juhendaja(d). Saadetud tööde hulgast valib   Haridus- ja Teadusministeeriumi  ja  Emakeele Seltsi  esindajatest ning keele- ja kultuuriinimestest  koosnev žürii 18. aprilliks lõppvooru pääsejad.

Lõppvooru valitud tööde  autorid kutsutakse oma loomingut esitama/esitlema žüriile ja publikule 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Töid hinnatakse kahes vanuserühmas: 15-19-aastased  ja 20-26-aastased noored.

Mõlema vanuseastme parimaid töid premeeritakse, auhinnafond on 2000 eurot.

 

Parimad  tööd koondatakse kogumikku ja/või DVDle  „Ood eesti keelele“.

 

Konkursil osalemiseks palume jagada video linki  Google Drive´is aadressil ood@poltsamaa.edu.ee .

Tööde esitamise viimane tähtaeg on 14. märts. Žürii otsusel edasi pääsenutega võetakse ühendust hiljemalt 22. aprillil. Lõppvoor toimub 9. mail Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Haridus- ja Teadusministeerium

 

Konkursi korraldajad

Sirje Ääremaa, Marika Nugis ood@poltsamaa.edu.ee

telefon 55608043, telefon 58174625