Uudised

Õppeaasta 2020/21 õppekorraldus ja COVID-19 viiruse ennetamisjuhised 01.09.-11.09.2020. 31. august info.pyg


K Ä S K K I R I 31.08.2020 nr PÜG 1-2/2020/13

Käskkiri antakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõige 3 alusel.

KOOLIMAJJA SISENEMINE

 1. Koolimajja pääseb alates 7.30-st.
 2. 1.–5. klass siseneb majja Lille tänava peauksest.
 3. 6.–12. klass siseneb majja Veski tänava koolimaja sisehoovist.
 4. Kõik muud uksed on suletud!
 5. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis mõõdetakse kõikidel õpilastel kehatemperatuuri koolimaja uksel kontaktivaba termomeetriga. Kui õpilasel on kehatemperatuur üle 37,5 või köha või nohu või muud haigustunnused, informeerime lapsevanemat ja palume lapsele järgi tulla või anda luba tal üksi koju minna. Kui lapsevanemal pole võimalust järgi tulla, saadetakse laps kooli internaati kasvatajate järelevalve alla -kuni lapsevanemal on võimalus lapsele järgi tulla.
 6. Lapsevanemad, palume mõõtke võimalusel juba kodus lapse kehatemperatuuri. Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 7. Lapsevanemate sisenemine kooli hoonesse on reeglina keelatud. Eelneval kokkuleppel on võimalik kohtuda direktori, õppealajuhatajate, sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega. Õpetajatega saab suhelda Stuudiumi ja võimalusel telefoni teel. Lastevanemate koosolekud toimuvad esimesel kahel nädalal õues.
 8. Erand: koolihoonesse võivad siseneda 1. septembril 1. klassi õpilase lapsevanemad.

 

ÕPPETÖÖ

 1. Alustame esialgu tavapärase kontaktõppega. Kui olukord ei muutu kriitiliseks, siis püüame kõik kontaktõppes olla.
 2. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
 3. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 4. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja.
 5. Kui õpilane haigestub, aga tervislik seisund lubab, siis toimub õppetöö distantsilt ja õppeülesanded leiab õpilane Stuudiumist.
 6. Tundide ajad 2020/2021 õa.
  1.  tund 8.30 - 9.15
  2.  tund 9.25 - 10.10
  3.  tund 10.20 - 11.05
   SÖÖMINE (1.-3. ja 6.-8. klass)
  4. tund 11.35 - 12.20
   SÖÖMINE (4.-5. ja 9.-12. klass)
  5. tund 12.50 - 13.35
  6. tund 13.45 - 14.30
  7. tund 14.40 - 15.25
  8. tund 15.35 - 16.20

 

SÖÖGIVAHETUND / ÕUEVAHETUND

 1. Söögivahetunde on kaks. Söögivahetunni pikkus on 30 minutit.
 2. Õpilased, riietuge vastavalt ilmale! Lapsevanemad, aidake hoida silma peal, et lapsed ilmale vastavates riietes kodust lahkuksid!
 3. Esimesel/teisel 30 minutilisel vahetunnil, kui õpilasel ei ole söögivahetund, läheb õpilane õue. Õuevahetunnid toimuvad iga ilmaga. Õpetajad tuulutavad samal ajal klassiruume. Õues valvavad õpilasi korrapidajaõpetajad.

 

VAHETUNNID

 1. Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund ja muud liikumised Felixhalli ja teistesse hoonetesse).
 2. Igal korrusel on korrapidaja õpetaja, kes:
  • hoolitseb selle eest, et õpilased ei lahkuks oma korruselt;
  • aitab hoida koridoris korda, vajadusel koordineerib õpilaste tegevust;
  • märkab õpilaste vajadusi!

 

DESINFITSEERIMINE

 1. Hoonesse sisenemisel desinfitseerivad kõik õpilased, õpetajad ja muud sisenejad oma käed ukse kõrval oleva desinfitseerimisvahendiga.
 2. Klassiruumist lahkuv õpetaja desinfitseerib enda laua ja teeb lahti aknad.

 

COVID-19 lisamaterjalid 

Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:

Hariduse valdkonna juhised:
https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus

Terviseameti kõige ajakohasem info:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Terviseameti juhised ja soovitused:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Käskkiri hakkab kehtima alates 01.09.2020 ja kehtib kuni 11.09.2020. 4. Käskkirja peale võib esitada vaide 30 päeva jooksul vastaval haldusmenetluse seadusele. 

 

K Ä S K K I R I 31.08.2020 nr PÜG 1-2/2020/13

Käskkiri antakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõige 3 alusel.

KOOLIMAJJA SISENEMINE

 1. Koolimajja pääseb alates 7.30-st.
 2. 1.–5. klass siseneb majja Lille tänava peauksest.
 3. 6.–12. klass siseneb majja Veski tänava koolimaja sisehoovist.
 4. Kõik muud uksed on suletud!
 5. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis mõõdetakse kõikidel õpilastel kehatemperatuuri koolimaja uksel kontaktivaba termomeetriga. Kui õpilasel on kehatemperatuur üle 37,5 või köha või nohu või muud haigustunnused, informeerime lapsevanemat ja palume lapsele järgi tulla või anda luba tal üksi koju minna. Kui lapsevanemal pole võimalust järgi tulla, saadetakse laps kooli internaati kasvatajate järelevalve alla -kuni lapsevanemal on võimalus lapsele järgi tulla.
 6. Lapsevanemad, palume mõõtke võimalusel juba kodus lapse kehatemperatuuri. Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 7. Lapsevanemate sisenemine kooli hoonesse on reeglina keelatud. Eelneval kokkuleppel on võimalik kohtuda direktori, õppealajuhatajate, sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega. Õpetajatega saab suhelda Stuudiumi ja võimalusel telefoni teel. Lastevanemate koosolekud toimuvad esimesel kahel nädalal õues.
 8. Erand: koolihoonesse võivad siseneda 1. septembril 1. klassi õpilase lapsevanemad.

 

ÕPPETÖÖ

 1. Alustame esialgu tavapärase kontaktõppega. Kui olukord ei muutu kriitiliseks, siis püüame kõik kontaktõppes olla.
 2. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
 3. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 4. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja.
 5. Kui õpilane haigestub, aga tervislik seisund lubab, siis toimub õppetöö distantsilt ja õppeülesanded leiab õpilane Stuudiumist.
 6. Tundide ajad 2020/2021 õa.
  1.  tund 8.30 - 9.15
  2.  tund 9.25 - 10.10
  3.  tund 10.20 - 11.05
   SÖÖMINE (1.-3. ja 6.-8. klass)
  4. tund 11.35 - 12.20
   SÖÖMINE (4.-5. ja 9.-12. klass)
  5. tund 12.50 - 13.35
  6. tund 13.45 - 14.30
  7. tund 14.40 - 15.25
  8. tund 15.35 - 16.20

 

SÖÖGIVAHETUND / ÕUEVAHETUND

 1. Söögivahetunde on kaks. Söögivahetunni pikkus on 30 minutit.
 2. Õpilased, riietuge vastavalt ilmale! Lapsevanemad, aidake hoida silma peal, et lapsed ilmale vastavates riietes kodust lahkuksid!
 3. Esimesel/teisel 30 minutilisel vahetunnil, kui õpilasel ei ole söögivahetund, läheb õpilane õue. Õuevahetunnid toimuvad iga ilmaga. Õpetajad tuulutavad samal ajal klassiruume. Õues valvavad õpilasi korrapidajaõpetajad.

 

VAHETUNNID

 1. Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund ja muud liikumised Felixhalli ja teistesse hoonetesse).
 2. Igal korrusel on korrapidaja õpetaja, kes:
  • hoolitseb selle eest, et õpilased ei lahkuks oma korruselt;
  • aitab hoida koridoris korda, vajadusel koordineerib õpilaste tegevust;
  • märkab õpilaste vajadusi!

 

DESINFITSEERIMINE

 1. Hoonesse sisenemisel desinfitseerivad kõik õpilased, õpetajad ja muud sisenejad oma käed ukse kõrval oleva desinfitseerimisvahendiga.
 2. Klassiruumist lahkuv õpetaja desinfitseerib enda laua ja teeb lahti aknad.

 

COVID-19 lisamaterjalid 

Vabariigi Valitsuse kõige ajakohasem info:

Hariduse valdkonna juhised:
https://www.kriis.ee/et/haridus-ja-distantsoppe-korraldus

Terviseameti kõige ajakohasem info:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Terviseameti juhised ja soovitused:
https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Käskkiri hakkab kehtima alates 01.09.2020 ja kehtib kuni 11.09.2020. 4. Käskkirja peale võib esitada vaide 30 päeva jooksul vastaval haldusmenetluse seadusele.