Uudised

Õppeaasta eesmärk 03. september info.pyg


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta eesmärk:

toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist:

  • arendame õpilaste sotsiaalseid oskusi, sh meeskonnatööd, sallivust, tolerantsust, viisakust, korrektsust;
  •  tõhustame õpilaste vastutust  koolikohustuse täitmise ja õpitulemuste omandamise osas;  
  •  tähtsustame rahvakutuuri ja eesti keelt.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta eesmärk:

toetame iga õpilase arengut ja vastutustundlikuks kodanikuks kasvamist:

  • arendame õpilaste sotsiaalseid oskusi, sh meeskonnatööd, sallivust, tolerantsust, viisakust, korrektsust;
  •  tõhustame õpilaste vastutust  koolikohustuse täitmise ja õpitulemuste omandamise osas;  
  •  tähtsustame rahvakutuuri ja eesti keelt.