Uudised

Õppetöökorraldus alates 22.03.2021 19. märts info.pyg


Õppetöö korralduse täispika failiga saab tutvuda siit: https://www.poltsamaa.edu.ee/et/oppetoo-korraldus

Väljavõtte kahest punktist, mis on eelmise õppetöö korraldusega võrreldes kõige enam muutunud:

2.2.16. Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, veebitunnis mitte osalemist märgitakse Stuudiumis tähega P (puudumine), mida saab lapsevanem või klassijuhataja põhjendada. Õpilane osaleb veebitunnis üldjuhul kaamerapildi ja mikrofoniga, et õpetajal oleks võimalik õpilasega kontakt saavutada. Kui kaamerapildi ja mikrofoniga osalemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis teavitab õpilane või lapsevanem sellest aineõpetajat.

2.3.1. Distantsõppe perioodil rakendatakse III trimestril 4.-12. klassis numbrilist hindamist. Numbrilise hindamise puhul fikseeritakse iga töö puhul kriteeriumid ja teavitatakse õpilast ja vanemat Stuudiumi kaudu. Sõnalise hindamise puhul kasutatakse distantsõppe ajal ka sõnalist hindamist.
II trimestri tegemata/esitamata tööde hindamisel kasutatakse arvestuslikku hindamist ja tähiseid “A” /”MA”.

 

Õppetöö korralduse täispika failiga saab tutvuda siit: https://www.poltsamaa.edu.ee/et/oppetoo-korraldus

Väljavõtte kahest punktist, mis on eelmise õppetöö korraldusega võrreldes kõige enam muutunud:

2.2.16. Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, veebitunnis mitte osalemist märgitakse Stuudiumis tähega P (puudumine), mida saab lapsevanem või klassijuhataja põhjendada. Õpilane osaleb veebitunnis üldjuhul kaamerapildi ja mikrofoniga, et õpetajal oleks võimalik õpilasega kontakt saavutada. Kui kaamerapildi ja mikrofoniga osalemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis teavitab õpilane või lapsevanem sellest aineõpetajat.

2.3.1. Distantsõppe perioodil rakendatakse III trimestril 4.-12. klassis numbrilist hindamist. Numbrilise hindamise puhul fikseeritakse iga töö puhul kriteeriumid ja teavitatakse õpilast ja vanemat Stuudiumi kaudu. Sõnalise hindamise puhul kasutatakse distantsõppe ajal ka sõnalist hindamist.
II trimestri tegemata/esitamata tööde hindamisel kasutatakse arvestuslikku hindamist ja tähiseid “A” /”MA”.