Oluline

Õppetöö korraldus alates 18.05 12. märts info.pyg


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2019/2020 õppeaasta (õppe)töökorraldus alates 18.05.2020.

Dokument koosneb kuuest osast:
1. Üldsätted.
2. Korraldus Lille õppehoones.
3. Korraldus Veski õppehoones.
4. Kokkuvõtlike aastahinnete väljapanemine ja klassi lõpetamine.
5. 12.klassi õpilaste konsultatsioonitunnid.
6. Kooli lõpetamine ja aktused.
 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2019/2020 õppeaasta (õppe)töökorraldus alates 18.05.2020.

Dokument koosneb kuuest osast:
1. Üldsätted.
2. Korraldus Lille õppehoones.
3. Korraldus Veski õppehoones.
4. Kokkuvõtlike aastahinnete väljapanemine ja klassi lõpetamine.
5. 12.klassi õpilaste konsultatsioonitunnid.
6. Kooli lõpetamine ja aktused.