Oluline

Valitsus kuulutas Eestis välja eriolukorra 1. maini 12. märts info.pyg


Hea koolipere ja lapsevanemad!

Kuna Põltsamaa Vallavalitsus võttis oma otsuse vastu enne kui riiklikul tasandil jõuti otsuseni, siis antud hetkel lähtume ikkagi riigi poolt antavatest korraldustest ja määrustest.

Saadan ka Teile tutvumiseks riigi poolt antud korraldustest.

Link õigusaktile https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001

Valitsus on oma kodulehel ka akti sisu lahti seletanud https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-…

Õppetöö haridusasutustes

 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
 • Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette homme, 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.
 • Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
 • Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
 • Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.
 • Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

PS! Eriolukorra selgitusest saame siis täpsustada ka esialgse hariduselu korralduse-
"Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel."

Palume jälgida pidevalt Stuudiumi kaudu edastatavat informatsiooni, et olla olukorraga kursis.

Aimar Arula

Hea koolipere ja lapsevanemad!

Kuna Põltsamaa Vallavalitsus võttis oma otsuse vastu enne kui riiklikul tasandil jõuti otsuseni, siis antud hetkel lähtume ikkagi riigi poolt antavatest korraldustest ja määrustest.

Saadan ka Teile tutvumiseks riigi poolt antud korraldustest.

Link õigusaktile https://www.riigiteataja.ee/akt/313032020001

Valitsus on oma kodulehel ka akti sisu lahti seletanud https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kuulutas-eestis-…

Õppetöö haridusasutustes

 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb koolides peatada tavapärane õppetöö ning viia see üle kaug- ja koduõppevormile.
 • Kõikides algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides, kutsekoolides, kõrgkoolides ja ülikoolides valmistada ette homme, 13. märtsil asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.
 • Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
 • Erivajadustega õppurite haridusasutuste õppetööd käsitletakse eraldi.
 • Lasteaedade ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus või muu lasteaia pidaja.
 • Alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb peatada huvihariduse andmine.
 • Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel.

PS! Eriolukorra selgitusest saame siis täpsustada ka esialgse hariduselu korralduse-
"Selline hariduselu korraldus kehtib kuni olukorra muutumiseni. Meetmete vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel."

Palume jälgida pidevalt Stuudiumi kaudu edastatavat informatsiooni, et olla olukorraga kursis.

Aimar Arula