Meie lood

Projektitaotlus Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse 28. oktoober info.pyg


Tore ettevõtmine PÜGi õpilasesinduse poolt!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus esitas projektitaotluse Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse.

Kui avatakse projektikonkursi hääletusvoor, ootame kõikide õpilaste, vanemate ja vanavanemate ning Põltsamaa linnakodanike toetust.

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9. – 22. detsembrini 2020. Hääletus algab 9. novembril kell 10 ja lõppeb 22. detsembril kell 18.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

Neile, kel puudub võimalus elektrooniliset hääletada, pakutakse võimalust hääletada paberil. Vallavalitsus teatab hääletamise koha enne hääletuse algust.

Palun hääletage Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse projekti poolt.

Projektijuht Katrin Kiens

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕE president

Projekti lühitutvustus.

Projekti nimi: Vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

Projekti sihtgrupp: PÜGi 1. – 12. Klassi õpilased, õpetajad ja teised Põltsamaa linna ja valla elanikud ning külalised.

Projekti eesmärk ja olulisus:

Projekti eesmärk on rajada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn koolimaja juurde õppe- ja puhkeala.

Siiani puudub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õuealal koht, kus saaks iga ilmaga õues õppida, puhata ja vaba aega veeta. Selle probleemi saame lahendada katusealuste paviljonide rajamisega kooli õuealale. See projekt annab juurde uusi võimalusi, õpilased saavad rohkem viibida värskes õhus ning õpetajad mitmekesistada õuesõppe tunde. Õpilastel on võimalus rohkem omavahel suhelda, korraldada ühistegevusi, lugeda raamatut või lihtsalt nautida loodust.

Katusealuseid paviljone saab kasutada ka linnarahvas vaba aja veetmiseks. (nt kohvikute päev, väiksemad kontserdid jne. See võimaldaks korraldada rohkem üritusi ja elavdaks nii kooli kui kogukonna elu.

Soov on paigaldada 4 paviljoni seinamõõtudega 264/265cm, põrandapinnaga 6,8m2, katuseharja kõrgusega 223cm.

Tore ettevõtmine PÜGi õpilasesinduse poolt!

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilasesindus esitas projektitaotluse Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse.

Kui avatakse projektikonkursi hääletusvoor, ootame kõikide õpilaste, vanemate ja vanavanemate ning Põltsamaa linnakodanike toetust.

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9. – 22. detsembrini 2020. Hääletus algab 9. novembril kell 10 ja lõppeb 22. detsembril kell 18.

Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.

Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

Neile, kel puudub võimalus elektrooniliset hääletada, pakutakse võimalust hääletada paberil. Vallavalitsus teatab hääletamise koha enne hääletuse algust.

Palun hääletage Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse projekti poolt.

Projektijuht Katrin Kiens

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi ÕE president

Projekti lühitutvustus.

Projekti nimi: Vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa Ühisgümnaasiumis

Projekti sihtgrupp: PÜGi 1. – 12. Klassi õpilased, õpetajad ja teised Põltsamaa linna ja valla elanikud ning külalised.

Projekti eesmärk ja olulisus:

Projekti eesmärk on rajada Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tn koolimaja juurde õppe- ja puhkeala.

Siiani puudub Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õuealal koht, kus saaks iga ilmaga õues õppida, puhata ja vaba aega veeta. Selle probleemi saame lahendada katusealuste paviljonide rajamisega kooli õuealale. See projekt annab juurde uusi võimalusi, õpilased saavad rohkem viibida värskes õhus ning õpetajad mitmekesistada õuesõppe tunde. Õpilastel on võimalus rohkem omavahel suhelda, korraldada ühistegevusi, lugeda raamatut või lihtsalt nautida loodust.

Katusealuseid paviljone saab kasutada ka linnarahvas vaba aja veetmiseks. (nt kohvikute päev, väiksemad kontserdid jne. See võimaldaks korraldada rohkem üritusi ja elavdaks nii kooli kui kogukonna elu.

Soov on paigaldada 4 paviljoni seinamõõtudega 264/265cm, põrandapinnaga 6,8m2, katuseharja kõrgusega 223cm.