Meie lood

Säästev kalandus ja kalavarude kaitse 21. juuni info.pyg


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10.b klassi õpilastele toimus 5.-7. juunini säästva kalanduse ja kalavarude kaitse laager Võrtsjärve õppekeskuses. Algselt oli plaanis laagris veeta ka ööd, kuid seoses majutuskohtade kahjustada saamisega sügisel, ei olnud võimalik laagris ööbida. Kolme sisuka ja tiheda päeva jooksul said laagris osalejad teadmised põhilistest harrastus- ja kutselise püügi vahenditest ning püügipiirangutest ja nende seostest veeökoloogiaga. Koos teadlastega traaliti järvel ning õpiti vahet tegema aktiiv- ja passiivpüügivahenditel ning nende mõjul kalastikule. Kätt sai proovitud spinninguheitmises.

Üheskoos õpiti mõrdade kontrollimise töövõtteid. Retkelt kogutud kalad puhastati hiljem ja valmistati õhtusöögiks. Põhjalikku uurimistööd tehti ka laboris mikroskoobi taga, kus uuriti varasemalt võetud kvalitatiivseid proove. Omandati teadmisi kalade liigirikusest ja seda mõjutavatest teguritest ning õpiti koostama veekogude toiduahelaid ja –võrgustikke. Meeskonnatöö oskus sai proovile pandud orienteerudes käsiGPSiga. Lapsed olid laagri lõpuks väsinud, kuid igati rahul saadud uute kogemuste ja teadmiste üle. Oli see vast tore laager. Suur tänu kõikidele laagris osalenud õpilastele ja õpetajatele.

Õpilaste laagri projekti toetas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kertu Liebert
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 10.b klassi õpilastele toimus 5.-7. juunini säästva kalanduse ja kalavarude kaitse laager Võrtsjärve õppekeskuses. Algselt oli plaanis laagris veeta ka ööd, kuid seoses majutuskohtade kahjustada saamisega sügisel, ei olnud võimalik laagris ööbida. Kolme sisuka ja tiheda päeva jooksul said laagris osalejad teadmised põhilistest harrastus- ja kutselise püügi vahenditest ning püügipiirangutest ja nende seostest veeökoloogiaga. Koos teadlastega traaliti järvel ning õpiti vahet tegema aktiiv- ja passiivpüügivahenditel ning nende mõjul kalastikule. Kätt sai proovitud spinninguheitmises.

Üheskoos õpiti mõrdade kontrollimise töövõtteid. Retkelt kogutud kalad puhastati hiljem ja valmistati õhtusöögiks. Põhjalikku uurimistööd tehti ka laboris mikroskoobi taga, kus uuriti varasemalt võetud kvalitatiivseid proove. Omandati teadmisi kalade liigirikusest ja seda mõjutavatest teguritest ning õpiti koostama veekogude toiduahelaid ja –võrgustikke. Meeskonnatöö oskus sai proovile pandud orienteerudes käsiGPSiga. Lapsed olid laagri lõpuks väsinud, kuid igati rahul saadud uute kogemuste ja teadmiste üle. Oli see vast tore laager. Suur tänu kõikidele laagris osalenud õpilastele ja õpetajatele.

Õpilaste laagri projekti toetas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kertu Liebert
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projektijuht