Meie koolist

Visioon


Kooli visioon –  Põltsamaa Ühisgümnaasium on Kesk-Eesti jätkusuutlik ja uuendusmeelne kool, kus

on turvaline ja esteetiline õpikeskkond;
toetatakse iga õppija arengut;
väärtustatakse kõiki inimesi ja usaldusel põhinevat koostööd.

Visiooni mõistete lahtikirjutus:

Jätkusuutlik – kool suudab toime tulla erinevates oludes ja muutuvates tingimustes.

Uuendusmeelne – võtab kiiresti kasutusele positiivsed uuendused mistahes valdkonnas.

Turvaline keskkond – kõik tahavad kooli tulla, koolis on mõnus olla ja omavahelised suhted on head.

Esteetiline keskkond – on korralikud õpperuumid ja puhas keskkond.

Toetatakse iga õppija arengut – kõik koolis olijad õpivad (õpilased, õpetajad, töötajad), igale õppijale on loodud võimalused individuaalseks arenguks läbi mitmekesiste (valiku)võimaluste. Õppija areng toimub läbi õppimise, meil saab ja peab õppima.

Väärtustatakse kõiki inimesi – iga inimene on oluline ja tähtis, nii õpilane, õpetaja kui ka töötaja.

Usaldusel põhinev koostöö – oleme üksteise vastu ausad ja koolile lojaalsed.

rong>Kooli visioon – Põltsamaa Ühisgümnaasium on Kesk-Eesti jätkusuutlik ja uuendusmeelne kool, kus

on turvaline ja esteetiline õpikeskkond;
toetatakse iga õppija arengut;
väärtustatakse kõiki inimesi ja usaldusel põhinevat koostööd.

Visiooni mõistete lahtikirjutus:

rong>Jätkusuutlik – kool suudab toime tulla erinevates oludes ja muutuvates tingimustes.

rong>Uuendusmeelne – võtab kiiresti kasutusele positiivsed uuendused mistahes valdkonnas.

rong>Turvaline keskkond – kõik tahavad kooli tulla, koolis on mõnus olla ja omavahelised suhted on head.

rong>Esteetiline keskkond – on korralikud õpperuumid ja puhas keskkond.

rong>Toetatakse iga õppija arengut – kõik koolis olijad õpivad (õpilased, õpetajad, töötajad), igale õppijale on loodud võimalused individuaalseks arenguks läbi
mitmekesiste (valiku)võimaluste. Õppija areng toimub läbi õppimise, meil saab ja peab õppima.

rong>Väärtustatakse kõiki inimesi – iga inimene on oluline ja tähtis, nii õpilane, õpetaja kui ka töötaja.

rong>Usaldusel põhinev koostöö – oleme üksteise vastu ausad ja koolile lojaalsed.