PÕLTSAMAA

Päevakava


PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA 2022/2023
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM
Tunniplaan: https://poltsamaa.edupage.org/timetable/
Huviringide tunniplaan: https://www.poltsamaa.edu.ee/huvitegevus

Õppetegevus LILLE tn õppehoones (1.-5. klass)

Õppetegevus VESKI tn õppehoones (6.- 12. klass)

Lille tn õppehoone on avatud 7.30 - 16.30
Veski tn õppehoone avatud 7.30 - 16.30
Koolivaheaegadel (va suvel) on õppehoone avatud 8.00 – 14.00

*Erandid söömisel sõltuvad liikumistundidest, täpsem graafik on sööklas stendil ja seda uuendatakse vastavalt vajadusele.
**Kui õpilasel ei ole söögivahetundi, on ta õues.
***vastavalt tunniplaanile

Õppetegevus LILLE tn õppehoones (1.-5. klass)

Õppetegevus VESKI tn õppehoones (6.- 12. klass)

Lille tn õppehoone on avatud 7.30 - 16.30
Veski tn õppehoone avatud 7.30 - 16.30
Koolivaheaegadel (va suvel) on õppehoone avatud 8.00 – 14.00

*Erandid söömisel sõltuvad liikumistundidest, täpsem graafik on sööklas stendil ja seda uuendatakse vastavalt vajadusele.
**Kui õpilasel ei ole söögivahetundi, on ta õues.
***vastavalt tunniplaanile

PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA 2022/2023
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM
Tunniplaan: https://poltsamaa.edupage.org/timetable/
Huviringide tunniplaan: https://www.poltsamaa.edu.ee/huvitegevus