ADAVERE

Pikapäevarühm


1. -2. klassi päevakava E-R

12.30 - 13.30           Mängud, ringitund, vaba eakohane tegevus (üldjuhul õues)
13.30 - 15.00  Õppetegevus, mängud
15.00 - 15.15 Oode
15.15. - 15.30 Eakohane tegevus

 

 

1. -2. klassi päevakava E-R

12.30 - 13.30           Mängud, ringitund, vaba eakohane tegevus (üldjuhul õues)
13.30 - 15.00  Õppetegevus, mängud
15.00 - 15.15 Oode
15.15. - 15.30 Eakohane tegevus