MEIE KOOL

Dokumendid


Põhimäärus

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava
Lisa 1 Juhendatud e-õppe labiviimise juhend
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetöös
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhend
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostamine
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhend

Kodukord
Üldtööplaan 2022-2023 õa.
Arengukava 2022-2028

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Raamatukogu kasutuse eeskiri
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Teenuste hinnakiri
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan:
I osa Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
II osa Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
III osa Turvalisus õppekäikudel ja klassi väljasõitudel (UUENDAMISEL)

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorraldus
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:
Ainesektsiooni juht
Õpetaja

Psühholoogiline nõustaja
 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava
Lisa 1 Juhendatud e-õppe labiviimise juhend
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetöös
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhend
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostamine
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhend

Kodukord
Üldtööplaan 2022-2023 õa.
Arengukava 2022-2028

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Raamatukogu kasutuse eeskiri
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Teenuste hinnakiri
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan:
I osa Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
II osa Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
III osa Turvalisus õppekäikudel ja klassi väljasõitudel (UUENDAMISEL)

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorraldus
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:
Ainesektsiooni juht
Õpetaja

Psühholoogiline nõustaja