MEIE KOOL

Dokumendid


Põhimäärus
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava üldosa 2021
UUS! Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava üldosa eelnõu 2022
Kodukord

Arengukava 2022-2028

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Lisa 1 - 1. klassi vastuvõtmise taotlus .pdf .doc
Lisa 2 - isikuandmete nõusoleku ankeet 1.-9. klass vanematele .pdf .doc
Lisa 3 - 2.-9. klassi vastuvõtmise taotlus .pdf .doc 


Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord
Lisa 2. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu taotlus pdf. docx.
Lisa 3. Isikuandmete nõusoleku ankeet pdf. docx.


Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Raamatukogu kasutuse eeskiri
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Teenuste hinnakiri
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan:
I osa Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
II osa Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
III osa Turvalisus õppekäikudel ja klassi väljasõitudel (UUENDAMISEL)

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorraldus
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:
Ainesektsiooni juht

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Lisa 1 - 1. klassi vastuvõtmise taotlus .pdf .doc
Lisa 2 - isikuandmete nõusoleku ankeet 1.-9. klass vanematele .pdf .doc
Lisa 3 - 2.-9. klassi vastuvõtmise taotlus .pdf .doc 


Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord
Lisa 2. Gümnaasiumiastmesse vastuvõtu taotlus pdf. docx.
Lisa 3. Isikuandmete nõusoleku ankeet pdf. docx.


Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Raamatukogu kasutuse eeskiri
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Teenuste hinnakiri
Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hädaolukorra lahendamise plaan:
I osa Kriisimeeskonna ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
II osa Õpetajate ja teiste koolitöötajate ülesanded hädaolukorras (UUENDAMISEL)
III osa Turvalisus õppekäikudel ja klassi väljasõitudel (UUENDAMISEL)

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorraldus
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:
Ainesektsiooni juht