MEIE KOOL

Dokumendid


Põhimäärus

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava
Lisa 1 Juhendatud e-õppe labiviimise juhend
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetöös
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhend
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostamine
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhend

Kodukord
Üldtööplaan 2023-2024 õppeaasta
Arengukava 2022-2028 aastateks

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Põltsamaa Halduse hallata olevates hoonetes ruumide rendihinna kehtestamine
Põltsamaa Halduse toitlustuse hinnad

Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorralduse reeglid
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:

Ainesektsiooni juht  

Abiõpetaja
Õpetaja 
Õppejuht (1.-6. klass)
Õppejuht (7.-12. klass)
Õppekorraldaja (Adavere Põhikool)
Õppekorraldaja (Lustivere Kool)
Õppekorraldaja (Põltsamaa 1.-6. klass)
Õppekorraldaja (Põltsamaa 7.-12.klass)

Noorsootöö ja koolielu korraldaja ( Põltsamaa 1.-6. klass)
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Põltsamaa 7.-8. klass)
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Lustivere Kool)
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Adavere Põhikool)

Juhiabi-personalispetsialist 
Karjäärikoordinaator (põhikooliaste) 
Haridustehnoloog (Adavere Põhikool)
Haridustehnoloog (kõik õppekohad)
Projektikoordinaator 

Tugiteenuste juht 
Eripedagoog (Adavere Põhikool)
Eripedagoog (Põltsamaa õppekohad) 
Eripedagoog (Põltsamaa õppekohad)
Koolipsühholoog (Põltsamaa 1.-12. klass) 
Psühholoogiline nõustaja
Loovterapeut
Logopeed (Põltsamaa õppekohad)  
Logopeed (Lustivere Kool) 
Sotsiaalpedagoog (kõik õppekohad) 
Sotsiaalpedagoog (Lustivere Kool, Adavere Põhikool) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 1.-5. klass) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 6.-12. klass) 
 

 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekava
Lisa 1 Juhendatud e-õppe labiviimise juhend
Lisa 2 Huvikoolis õppimise arvestamine õppetöös
Lisa 3 Loovtöö koostamise juhend
Lisa 4 Uurimistöö ja praktilise töö koostamine
Lisa 5 Üleminekueksamite läbiviimise juhend

Kodukord
Üldtööplaan 2023-2024 õppeaasta
Arengukava 2022-2028 aastateks

1.-9. klassi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord
Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilasesinduse põhimäärus
Õpilaskodu kodukord
Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Lisa 1. Õpilasega arenguvestluse ankeet
Põltsamaa Halduse hallata olevates hoonetes ruumide rendihinna kehtestamine
Põltsamaa Halduse toitlustuse hinnad

Ettevõtliku õppe kvaliteeditunnused - standard

Töötajatega arenguvestluse läbiviimise kord
Lisa 1. Arenguvestluse vorm õpetajatega
Lisa 2. Arenguvestluse vorm teiste töötajatega
Lisa 3. Arenguvestluse vorm katseaja lõpus

Palgakorralduse põhimõtted
Töökorralduse reeglid
Ainesektsioonide töökorraldus
Riskianalüüs Põltsamaa õppekoht
Riskianalüüs Adavere õppekoht
Riskianalüüs Lustivere õppekoht
Sisehindamise kord
Teabehalduse kord
Hoolekogude moodustamise kord ja töökord Põltsamaa valla haridusasutustes
Ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Ametijuhendid:

Ainesektsiooni juht  

Abiõpetaja
Õpetaja 
Õppejuht (1.-6. klass)
Õppejuht (7.-12. klass)
Õppekorraldaja (Adavere Põhikool)
Õppekorraldaja (Lustivere Kool)
Õppekorraldaja (Põltsamaa 1.-6. klass)
Õppekorraldaja (Põltsamaa 7.-12.klass)

Noorsootöö ja koolielu korraldaja ( Põltsamaa 1.-6. klass)
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Põltsamaa 7.-8. klass)
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Lustivere Kool)
Noorsootöö ja koolielu korraldaja (Adavere Põhikool)

Juhiabi-personalispetsialist 
Karjäärikoordinaator (põhikooliaste) 
Haridustehnoloog (Adavere Põhikool)
Haridustehnoloog (kõik õppekohad)
Projektikoordinaator 

Tugiteenuste juht 
Eripedagoog (Adavere Põhikool)
Eripedagoog (Põltsamaa õppekohad) 
Eripedagoog (Põltsamaa õppekohad)
Koolipsühholoog (Põltsamaa 1.-12. klass) 
Psühholoogiline nõustaja
Loovterapeut
Logopeed (Põltsamaa õppekohad)  
Logopeed (Lustivere Kool) 
Sotsiaalpedagoog (kõik õppekohad) 
Sotsiaalpedagoog (Lustivere Kool, Adavere Põhikool) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 1.-5. klass) 
Sotsiaalpedagoog (Põltsamaa 6.-12. klass)