Eesmärgid


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö esmärgid 2019/20. õppeaastal

Iga õppija arengu ja kodanikuks kujunemise toetamiseks on:

  1. õpilased enam kaasatud koolielu korraldamisesse;
  2. ettevõtlikkuse arendamiseks on kooli õppekavas lahti kirjutatud ettevõtliku kooli tegevused ja koolielu planeerimisel on lähtutud ettevõtliku kooli põhimõtetest;
  3. koolis intensiivsema töö tulemusena on kodutööde hulk vähenenud, vastutus suurenenud ja tööd on õigeaegselt tehtud;
  4. ühisõppimise ja –tegutsemise tulemusena on õpilastevahelised suhted sõbralikumad.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppe- ja kasvatustöö esmärgid 2019/20. õppeaastal

Iga õppija arengu ja kodanikuks kujunemise toetamiseks on:

  1. õpilased enam kaasatud koolielu korraldamisesse;
  2. ettevõtlikkuse arendamiseks on kooli õppekavas lahti kirjutatud ettevõtliku kooli tegevused ja koolielu planeerimisel on lähtutud ettevõtliku kooli põhimõtetest;
  3. koolis intensiivsema töö tulemusena on kodutööde hulk vähenenud, vastutus suurenenud ja tööd on õigeaegselt tehtud;
  4. ühisõppimise ja –tegutsemise tulemusena on õpilastevahelised suhted sõbralikumad.