Õppetöö korraldus


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 2019/2020. õppeaasta õppetöö korraldus.
 

(ÕPPE)TÖÖ KORRALDUS DISTANTSÕPPE(ERIOLUKORRA) TINGIMUSTES 

(ÕPPE) TÖÖKORRALDUS alates 18.05.2020

12. kl õppetöö korraldus alates 27.04.2020
 

KOOLIVAHEAJAD 2019/2020. ÕPPEAASTAL
1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


HINDAMISPERIOODID PÕHIKOOLIS 2019/2020. ÕPPEAASTAL
2.september  - kooli avaaktus
I trimester 3. 09. 2019 - 27. 11. 2019, trimestri hinded välja 27. 11,  
2.- 4. kl tunnistused 29.11. 2019  
II trimester 28. 11. 2019 – 6. 03. 2020, hinded välja 6. 03,  
2.- 4. kl tunnistused  10. 03. 2020  
III trimester 09. 03. 2020 - 2. 06. 2020, hinded välja 2.06,
õppenõukogu   4. 06. 2020

I poolaasta hinnangud/hinded 17. jaanuar 2020
II poolaasta hinnangud/hinded  2. juuni 2020

1. klasside tunnistused paberkandjal väljastatakse kaks korda aastas: 
21.01.2020 ja 5.- 9.06.2020 
2. - 4. klasside tunnistused paberkandjal väljastatakse iga trimestri lõpus.
5. - 12. klasside tunnistused paberkandjal väljastatakse õppeperioodi lõpus.
1.-8. juuni 2020 üleminekuklasside eksamid, õppekäigud, projektitööd.
9. juuni 2020  kooliaasta lõpuaktus
KOKKU 175 päeva.

TASEMETÖÖD
7. klassi tasemetöö loodusõpetuses – 24.–25. september 2019. a.
4. klassi tasemetöö loodusõpetuses – 1.–2. oktoober 2019. a.
3. klassi tasemetöö eesti keeles – 12. mai 2020. a.
6. klassi tasemetöö eesti keeles – 13. mai 2020. a.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID  

 • Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a.
 • Matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a.
 • Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a.
 • Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

GÜMNAASIUMI  RIIGIEKSAMID

 • Eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
 • Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
 • Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
 • Matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.

KOOLIVAHEAJAD 2019/2020. ÕPPEAASTAL
1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


HINDAMISPERIOODID PÕHIKOOLIS 2019/2020. ÕPPEAASTAL
2.september  - kooli avaaktus
I trimester 3. 09. 2019 - 27. 11. 2019, trimestri hinded välja 27. 11,  
2.- 4. kl tunnistused 29.11. 2019  
II trimester 28. 11. 2019 – 6. 03. 2020, hinded välja 6. 03,  
2.- 4. kl tunnistused  10. 03. 2020  
III trimester 09. 03. 2020 - 2. 06. 2020, hinded välja 2.06,
õppenõukogu   4. 06. 2020

I poolaasta hinnangud/hinded 17. jaanuar 2020
II poolaasta hinnangud/hinded  2. juuni 2020

1. klasside tunnistused paberkandjal väljastatakse kaks korda aastas: 
21.01.2020 ja 5.- 9.06.2020 
2. - 4. klasside tunnistused paberkandjal väljastatakse iga trimestri lõpus.
5. - 12. klasside tunnistused paberkandjal väljastatakse õppeperioodi lõpus.
1.-8. juuni 2020 üleminekuklasside eksamid, õppekäigud, projektitööd.
9. juuni 2020  kooliaasta lõpuaktus
KOKKU 175 päeva.

TASEMETÖÖD
7. klassi tasemetöö loodusõpetuses – 24.–25. september 2019. a.
4. klassi tasemetöö loodusõpetuses – 1.–2. oktoober 2019. a.
3. klassi tasemetöö eesti keeles – 12. mai 2020. a.
6. klassi tasemetöö eesti keeles – 13. mai 2020. a.

PÕHIKOOLI LÕPUEKSAMID  

 • Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a.
 • Matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a.
 • Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a.
 • Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a.

GÜMNAASIUMI  RIIGIEKSAMID

 • Eesti keel (kirjalik) – 20. aprill 2020. a;
 • Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2020. a;
 • Inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 5.–8. mai; 11. mai 2020. a;
 • Matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2020. a.