Uudised

Info: koolimaja uksed on tundide ajal suletud, kuid õppetöö jätkub tavapäraselt 12. oktoober Janel.Palm

Rämpspostitused pommiähvardusega erinevatele asutustele jätkuvad. Eesti politsei on jätkuvalt seisukohal, et reaalset ohtu ei ole!


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori Annela Ojaste pöördumine koolipere poole:

Hea koolipere!

Seoses PPA juhistega on sel nädalal tundide ajal suletud sisenemiseks koolide välisuksed. Kui õpilastel on vaja siseneda kooli tundide ajal, siis on võimalused teatamiseks (telefoninumbrid ustel). Sel ajal, kui uksed on avatud, on sissepääsude juures koolitöötajad jälgimas, et võõrad isikud hoonetesse ei sisene. Välja pääseb hoonetest tavapäraselt. Infot küsimustel saab jooksvalt koolitöötajatelt.

Täna hommikul arutasime olukorda ka koolipidajaga, kelle seisukoht on, et jätkame tavapärast tööd allasutustes.
Valla kriisikomisjoni juhi sõnum: "Tänase kohtumise kokkuvõttena on koolipidaja seisukoht, et jätkame tavapärast tööd allasutustes.
Kahjuks ei ole lõppenud rämpspostituse laine ning puudutab see ka mitmeid Põltsamaa valla allasutusi. Teemat hoitakse kõrgendatud tähelepanu alla ka riigi poolt – seda on arutatud riiklikus kriisikomisjonis ja on selge, et rämpspostitusi on ka tulevikus. Igapäevases tegevuses järgime Politsei- ja Piirivalveameti jagatud juhiseid ning oleme jätkuvalt valvsad kahtlaste tegevuste korral."

Päästeameti ja politsei juhised asutustele:
- Praeguse info kohaselt on politsei hinnangul tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Reaalne ohutase pole tõusnud.
- Kahjuks pole välistatud, et e-kirja lained korduvad ka edaspidi või asub keegi rämpskirju matkima.
- Kuigi uus kirjade laine võib olla eelmise koopia, siis ei tohi nende suhtes valvsust kaotada.
- Kõige paremini oskab kahtlasi objekte märgata ruumide igapäevane valdaja, kes saab aru, mis on keskkonnas võõrkeha ja mis mitte. Seetõttu soovitame kontrollida võimalusel ruume, kuhu võib olla võõrastel ligipääs ning jälgida, kas kõik on tavapärane.
- Kui leiate kahtlase eseme, märkate võõraste isikute kahtlast tegevust hoone lähistel vms, siis tuleb viivitamatult teatada 112.
- Evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel.
- Kui ühtegi kahtlast objekti asutuse territooriumil pole ning ohtu ei tuvastatud, siis edastage masspostituste kirjad politseile aadressil masskiri@politsei.ee, kes võtab vajadusel ühendust. Saadetud kirjad on asitõendiks uurimisel ning aitavad meil juhtunut analüüsida.
- Soovitame tavapärasest tähelepanelikum olla hoones liikuvate võõraste inimeste suhtes. Üks võimalus hoone turvalisust suurendada, on lubada kõrvalisi isikuid oma ruumidesse vaid saatjaga.
- Samuti tasub tähelepanelik olla asutusse jõudvate saadetiste suhtes. Vastu tuleks võtta ainult need pakid, mille puhul on saatja teada ning ka paki tooja on usaldusväärne.
- Politsei annab teada, kui tuvastame uusi asjaolusid, mis muudavad politsei hinnangut ohule.


Kooli kriisikomisjon saab jooksvalt infot ja kui olukord peaks muutuma, tegutseme vastavalt juhistele. Palun teil tutvuda ka eile koolipsühholoogi poolt saadetud nõuannetega, kuidas selgitada kodus lastele olukorda, et asjatut ärevust maandada ning olla õiges infoväljas.

Heade soovidega
Annela Ojaste
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor
56682408

 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktori Annela Ojaste pöördumine koolipere poole:

Hea koolipere!


Seoses PPA juhistega on sel nädalal tundide ajal suletud sisenemiseks koolide välisuksed. Kui õpilastel on vaja siseneda kooli tundide ajal, siis on võimalused teatamiseks (telefoninumbrid ustel). Sel ajal, kui uksed on avatud, on sissepääsude juures koolitöötajad jälgimas, et võõrad isikud hoonetesse ei sisene. Välja pääseb hoonetest tavapäraselt. Infot küsimustel saab jooksvalt koolitöötajatelt.

Täna hommikul arutasime olukorda ka koolipidajaga, kelle seisukoht on, et jätkame tavapärast tööd allasutustes.
Valla kriisikomisjoni juhi sõnum: "Tänase kohtumise kokkuvõttena on koolipidaja seisukoht, et jätkame tavapärast tööd allasutustes.
Kahjuks ei ole lõppenud rämpspostituse laine ning puudutab see ka mitmeid Põltsamaa valla allasutusi. Teemat hoitakse kõrgendatud tähelepanu alla ka riigi poolt – seda on arutatud riiklikus kriisikomisjonis ja on selge, et rämpspostitusi on ka tulevikus. Igapäevases tegevuses järgime Politsei- ja Piirivalveameti jagatud juhiseid ning oleme jätkuvalt valvsad kahtlaste tegevuste korral."

Päästeameti ja politsei juhised asutustele:
- Praeguse info kohaselt on politsei hinnangul tegemist ulatusliku rämpspostituste lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd. Reaalne ohutase pole tõusnud.
- Kahjuks pole välistatud, et e-kirja lained korduvad ka edaspidi või asub keegi rämpskirju matkima.
- Kuigi uus kirjade laine võib olla eelmise koopia, siis ei tohi nende suhtes valvsust kaotada.
- Kõige paremini oskab kahtlasi objekte märgata ruumide igapäevane valdaja, kes saab aru, mis on keskkonnas võõrkeha ja mis mitte. Seetõttu soovitame kontrollida võimalusel ruume, kuhu võib olla võõrastel ligipääs ning jälgida, kas kõik on tavapärane.
- Kui leiate kahtlase eseme, märkate võõraste isikute kahtlast tegevust hoone lähistel vms, siis tuleb viivitamatult teatada 112.
- Evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel.
- Kui ühtegi kahtlast objekti asutuse territooriumil pole ning ohtu ei tuvastatud, siis edastage masspostituste kirjad politseile aadressil masskiri@politsei.ee, kes võtab vajadusel ühendust. Saadetud kirjad on asitõendiks uurimisel ning aitavad meil juhtunut analüüsida.
- Soovitame tavapärasest tähelepanelikum olla hoones liikuvate võõraste inimeste suhtes. Üks võimalus hoone turvalisust suurendada, on lubada kõrvalisi isikuid oma ruumidesse vaid saatjaga.
- Samuti tasub tähelepanelik olla asutusse jõudvate saadetiste suhtes. Vastu tuleks võtta ainult need pakid, mille puhul on saatja teada ning ka paki tooja on usaldusväärne.
- Politsei annab teada, kui tuvastame uusi asjaolusid, mis muudavad politsei hinnangut ohule.


Kooli kriisikomisjon saab jooksvalt infot ja kui olukord peaks muutuma, tegutseme vastavalt juhistele. Palun teil tutvuda ka eile koolipsühholoogi poolt saadetud nõuannetega, kuidas selgitada kodus lastele olukorda, et asjatut ärevust maandada ning olla õiges infoväljas.

Heade soovidega
Annela Ojaste
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor
56682408