Oluline

KOOLIKORRALDUS SEOSES COVID-19 HAIGUSEGA 12. november Liis.Lumiste

VALITSUSE POOLT KEHTESTATUD ENESETESTIMISE KORRALDUS PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMIS ALATES 15.11.2021


Selleks, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 haiguse koolikollete teket ning avastada nakatunud võimalikult ruttu, toimuvad valitsuse korralduse kohaselt koolides õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimised.

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele toimub alates 15.11.2021 õpilaste ja kooli töötajate kiirtestimine kaks korda nädalas
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on kiirtestimine esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Kõik koolipäevad algavad õpilastel vastava päeva ainetunniga, testimine toimub tunniplaanis märgitud klassiruumis aineõpetaja juhendamisel.     
Eelneva kahe nädala jooksul oleme näinud, et õpilased tulevad testimisega hästi toime ja see võtab ainetunni algusest umbes 5 minutit. Pärast testi tegemist saavad õpilased ja aineõpetaja juba tunnitööga peale hakata, samal ajal tuvastab test 15 minuti jooksul positiivse või negatiivse tulemuse.       
Positiivse tulemuse korral võetakse õpilase vanemaga kooli poolt kohe ühendust ja palutakse talle järgi tulla.          

Mida teha, kui mu lapse kiirtest osutus positiivseks?    
1. Lapsevanem/õpilane helistab PCR-testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.          
2. Seejärel saab aja broneerida testimise kõnekeskuse telefonil 646 4848 või veebilehel.
3. Õpilane teeb PCR testi.    
Palun võimalusel PCR testitulemusest klassijuhatajale teada anda.

Vastavalt Terviseameti juhistele võtab kool ühendust ka kõigi lähikontaktsete õpilaste vanematega ja palume neile järgi tulla või anda luba neil iseseisvalt koju minna.

Kui positiivne kiirtesti tulemus saab PCR testiga kinnituse, siis saavad lähikontaktsete õpilaste vanemad kooli poolt Stuudiumi kaudu teavituse koos lihtsustatud karantiini juhisega. Terviseamet koolis toimunud COVID-19 positiivse juhtumi lähikontaktsusest enam ei teavita.

Lihtsustatud karantiini kord alates 1. novembrist         
Alates 1.novembrist on muutunud lihtsustatud karantiini kord: koolis, huvitegevuses või noorsootööasutuses lähikontaktseks saanud õpilased, kes on vaktsineerimata ja COVID-19 haigust 180 päeva jooksul läbi põdemata, peavad jääma koju ja tegema PCR-testi. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti. Õpilane peab olema kodus kuni testi vastuse saamiseni. Vaktsineeritud või COVID-19 viiruse läbipõdenud haigustunnusteta õpilased ei pea PCR-testi tegema ega jääma lähikontaktsena karantiini.   

Mida teha, kui mu laps on lähikontaktne?
1. Testi tegemiseks palun registreeruda numbril 6464848 (testimise kõnekeskus), perearsti saatekirja vaja ei ole. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast lähikontakti
2. Õpilane teeb PCR testi.    
3. Negatiivse tulemuse korral võib õpilane tulla kooli ja jätkub lihtsustatud karantiin kuni lähikontaktist möödub 10 päeva (õpilane võib käia koolis ja huviringis).    
Positiivse tulemuse korral peab õpilane jääma koju ja järgima perearsti juhiseid.         

PCR testi mitte tegemisel peab õpilane olema eneseisolatsioonis 10 päeva.           

Palun võimalusel PCR testitulemusest klassijuhatajale teada anda.

MASKI KANDMINE KOOLIMAJAS ON TUNGIVALT SOOVITUSLIK!

Selleks, et pidurdada koroonaviiruse COVID-19 haiguse koolikollete teket ning avastada nakatunud võimalikult ruttu, toimuvad valitsuse korralduse kohaselt koolides õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimised.


Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistele toimub alates 15.11.2021 õpilaste ja kooli töötajate kiirtestimine kaks korda nädalas
Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on kiirtestimine esmaspäeviti ja neljapäeviti.

Kõik koolipäevad algavad õpilastel vastava päeva ainetunniga, testimine toimub tunniplaanis märgitud klassiruumis aineõpetaja juhendamisel.     
Eelneva kahe nädala jooksul oleme näinud, et õpilased tulevad testimisega hästi toime ja see võtab ainetunni algusest umbes 5 minutit. Pärast testi tegemist saavad õpilased ja aineõpetaja juba tunnitööga peale hakata, samal ajal tuvastab test 15 minuti jooksul positiivse või negatiivse tulemuse.       
Positiivse tulemuse korral võetakse õpilase vanemaga kooli poolt kohe ühendust ja palutakse talle järgi tulla.          

Mida teha, kui mu lapse kiirtest osutus positiivseks?    
1. Lapsevanem/õpilane helistab PCR-testile saatekirja saamiseks perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.          
2. Seejärel saab aja broneerida testimise kõnekeskuse telefonil 646 4848 või veebilehel.
3. Õpilane teeb PCR testi.    
Palun võimalusel PCR testitulemusest klassijuhatajale teada anda.

Vastavalt Terviseameti juhistele võtab kool ühendust ka kõigi lähikontaktsete õpilaste vanematega ja palume neile järgi tulla või anda luba neil iseseisvalt koju minna.

Kui positiivne kiirtesti tulemus saab PCR testiga kinnituse, siis saavad lähikontaktsete õpilaste vanemad kooli poolt Stuudiumi kaudu teavituse koos lihtsustatud karantiini juhisega. Terviseamet koolis toimunud COVID-19 positiivse juhtumi lähikontaktsusest enam ei teavita.

Lihtsustatud karantiini kord alates 1. novembrist         
Alates 1.novembrist on muutunud lihtsustatud karantiini kord: koolis, huvitegevuses või noorsootööasutuses lähikontaktseks saanud õpilased, kes on vaktsineerimata ja COVID-19 haigust 180 päeva jooksul läbi põdemata, peavad jääma koju ja tegema PCR-testi. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti. Õpilane peab olema kodus kuni testi vastuse saamiseni. Vaktsineeritud või COVID-19 viiruse läbipõdenud haigustunnusteta õpilased ei pea PCR-testi tegema ega jääma lähikontaktsena karantiini.   

Mida teha, kui mu laps on lähikontaktne?
1. Testi tegemiseks palun registreeruda numbril 6464848 (testimise kõnekeskus), perearsti saatekirja vaja ei ole. Test tuleb teha alates 4. päevast pärast lähikontakti
2. Õpilane teeb PCR testi.    
3. Negatiivse tulemuse korral võib õpilane tulla kooli ja jätkub lihtsustatud karantiin kuni lähikontaktist möödub 10 päeva (õpilane võib käia koolis ja huviringis).    
Positiivse tulemuse korral peab õpilane jääma koju ja järgima perearsti juhiseid.         

PCR testi mitte tegemisel peab õpilane olema eneseisolatsioonis 10 päeva.           

Palun võimalusel PCR testitulemusest klassijuhatajale teada anda.

MASKI KANDMINE KOOLIMAJAS ON TUNGIVALT SOOVITUSLIK!