Uudised

Noored Koodi koolitusvõimalus 15. september Helis Rosin

Õpikoda on koolile tasuta, ent koolil tuleb tagada 20–30 motiveeritud õpilase kohalolu ja nende registreerimine.


Kuidas seda tehakse?

*       Õpikoja tellinud kooli tulevad õppepäevi läbi viima Tartu Ülikooli tudengid
*       Nädala või kahese intervalliga toimub kokku viis külastust, ajaliselt kestab üks külastuskord neli tundi.