Uudised

Põltsamaa Ühisgümnaasium tänas ja tunnustas 19. detsember Juta Jaani

Reedel, 15. detsembril toimus kooli sünnipäeva puhul traditsiooniks saanud tunnustusüritus „PÜG tunnustab“.


Kandidaate silmapaistvate sündmuste või inimeste esiletoomiseks said esitada kõik kooli töötajad. Tänavu tunnustati 21 kooli töötajat, toetajat ja sündmust, kellele andsid tunnustuse ja väikese meene üle kooli direktor Annela Ojaste ja Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm.

Aasta ettevõtlike töötajatena tõsteti esile õpetajad Margit Uus, Janis Nõlvak ja Merle Karuks. Margit Uus on alati aktiivne enda arendamisel ja oma teadmiste jagamisel kolleegidega, Janis Nõlvak toetab õpetajaid IT alal ja õpilasi tehnoloogiavõistlustel. Merle Karuks on toetav ja pühendunud kolleeg, kes arendab õpilaste ettevõtlikkust.

„Aasta tegija“ tiitel omistati õpetajatele Kätlin Kaju, Kristi Kütt, Linda Lääts ja Anneli Ruul. Kätlin Kaju teeb tööd südamega ja aitab luua koolimajas hubase õhkkonna. Kristi Kütt on alati abivalmis, tähelepanelik ja osavõtlik. Linda Lääts on eeskujuks ja toeks nii õpetajatele kui ka õpilastele. Anneli Ruul väärib tunnustust VEPA metoodika kasutamise ja kaasõpetajate toetamise eest programmiga liitumisel.

Priit Kärg ja Marita Aasna paistsid silma uustulnukatena ning neid peeti kategooria „Aasta uus töötaja“ väärilisteks. Priit Kärg on aidanud edendada noorte liikumisharjumusi ning alati rahulik ja hea tiimiliige. Marita Aasna on töökas ja kolleegide suhtes abivalmis, kiire kohaneja ja tegutseja. Kooli „Väärtuste hoidja“ on Lemmi Sarv, kes on aitab säilitada kooli traditsioone ning muudab kooliüritused omanäolisteks. „Aasta hea teo“ eest väärisid tunnustuse Aili Lomp, hoolitsedes õpetajate ühise lõuna ning Erika Sari kohvivarude eest.

Tiitli „Aasta tegu“ pälvisid Urmas Kuusik õpilaste eduka juhendamise eest õpilasleiutajate konkursil ning Heli Aiaots 2022. aasta õpilaskonverentsi eestvedajana.

Aasta koostööpartnerina toodi välja Põltsamaa Päästekomando pikaajalise koostöö eest kooli turvalisuse kujundamise eest ning Raina Rumvolt Põltsamaa Muuseumis õpilastele kodukoha ajaloo tutvustamise eest. Kooli toetajana pälvis Aasta Sponsori tunnustuse Kaimar Kurvits, kes koos teiste kohalike ettevõtjatega muretsesid Lustivere kooli õpilastele jõuludeks kommipakid.

Kooli maine kujundajana tunnustati Meeli Nõmme kooride ja solistide juhendamise eest vabariiklikel sündmustel ja konkurssidel. Aasta ettevõtmisena toodi esile Keeltenädal, mida korraldas võõrkeelte ainesektsioon. Aasta üritusena tunnustati loomingulist ja meeldejäävat 1. klasside aabitsapidu ja selle korraldajaid Terje Õunapuud ja Kätlin Mattist. „Aasta tiimitöö“ kategoorias toodi esile vilistaste kokkutuleku ja vilistlaspeo korraldamine.

Täname kõiki kooliellu panustajaid ja kooli toetajaid!

Kandidaate silmapaistvate sündmuste või inimeste esiletoomiseks said esitada kõik kooli töötajad. Tänavu tunnustati 21 kooli töötajat, toetajat ja sündmust, kellele andsid tunnustuse ja väikese meene üle kooli direktor Annela Ojaste ja Põltsamaa vallavanem Karro Külanurm.

Aasta ettevõtlike töötajatena tõsteti esile õpetajad Margit Uus, Janis Nõlvak ja Merle Karuks. Margit Uus on alati aktiivne enda arendamisel ja oma teadmiste jagamisel kolleegidega, Janis Nõlvak toetab õpetajaid IT alal ja õpilasi tehnoloogiavõistlustel. Merle Karuks on toetav ja pühendunud kolleeg, kes arendab õpilaste ettevõtlikkust.


„Aasta tegija“ tiitel omistati õpetajatele Kätlin Kaju, Kristi Kütt, Linda Lääts ja Anneli Ruul. Kätlin Kaju teeb tööd südamega ja aitab luua koolimajas hubase õhkkonna. Kristi Kütt on alati abivalmis, tähelepanelik ja osavõtlik. Linda Lääts on eeskujuks ja toeks nii õpetajatele kui ka õpilastele. Anneli Ruul väärib tunnustust VEPA metoodika kasutamise ja kaasõpetajate toetamise eest programmiga liitumisel.

Priit Kärg ja Marita Aasna paistsid silma uustulnukatena ning neid peeti kategooria „Aasta uus töötaja“ väärilisteks. Priit Kärg on aidanud edendada noorte liikumisharjumusi ning alati rahulik ja hea tiimiliige. Marita Aasna on töökas ja kolleegide suhtes abivalmis, kiire kohaneja ja tegutseja. Kooli „Väärtuste hoidja“ on Lemmi Sarv, kes on aitab säilitada kooli traditsioone ning muudab kooliüritused omanäolisteks. „Aasta hea teo“ eest väärisid tunnustuse Aili Lomp, hoolitsedes õpetajate ühise lõuna ning Erika Sari kohvivarude eest.

Tiitli „Aasta tegu“ pälvisid Urmas Kuusik õpilaste eduka juhendamise eest õpilasleiutajate konkursil ning Heli Aiaots 2022. aasta õpilaskonverentsi eestvedajana.

Aasta koostööpartnerina toodi välja Põltsamaa Päästekomando pikaajalise koostöö eest kooli turvalisuse kujundamise eest ning Raina Rumvolt Põltsamaa Muuseumis õpilastele kodukoha ajaloo tutvustamise eest. Kooli toetajana pälvis Aasta Sponsori tunnustuse Kaimar Kurvits, kes koos teiste kohalike ettevõtjatega muretsesid Lustivere kooli õpilastele jõuludeks kommipakid.

Kooli maine kujundajana tunnustati Meeli Nõmme kooride ja solistide juhendamise eest vabariiklikel sündmustel ja konkurssidel. Aasta ettevõtmisena toodi esile Keeltenädal, mida korraldas võõrkeelte ainesektsioon. Aasta üritusena tunnustati loomingulist ja meeldejäävat 1. klasside aabitsapidu ja selle korraldajaid Terje Õunapuud ja Kätlin Mattist. „Aasta tiimitöö“ kategoorias toodi esile vilistaste kokkutuleku ja vilistlaspeo korraldamine.

Täname kõiki kooliellu panustajaid ja kooli toetajaid!