Uudised

Teeme koostööd Põltsamaa muuseumiga 29. september Helis Rosin

Käesolevast sügisest on Põltsamaa muuseumi muuseumitundide ja õppeprogrammide sisu uuenenud ning lisandunud on mitu uut programmi.


Üks uutest programmidest „Mõisaaja muinaslugu“ on valminud koostöös klassiõpetaja Külli Kalvisti klassiga. „Eelmisel kevadel palusime tema tolleaegsel 4. klassil joonistada muinasjututegelasi, mõeldes Põltsamaa peale. Õpilaste joonistatud tegelased on nüüd programmis kasutusel,“ selgitas muuseumipedagoog Raina Rumvolt.

„See programm muutus väga populaarseks – kõik lasteaialapsed ja algklasside lapsed käisid, samuti naaberkoolide lapsed. Tagasiside on olnud ainult positiivne,“ lisas ta.

Täiesti uutest programmidest on lisandunud ka näiteks „Väikesed arheoloogid“, mis esmakordselt viidi läbi 18. septembril, mil osalejateks olid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 6. g klassi õpilased. Ajalooõpetaja Katre Peussa kiitis programmi ülesehitust. „See oli väga praktiline ja meeldis lastele – esmalt anti lastele ülevaade teooriast, seejärel said nad päriselt liiva seest kaevata ja otsida esemeid, panna need kotikestesse, mõõdistada, kaardistada ja uurida, mis infot nende esemete põhjal on võimalik saada,“ kirjeldas ta. Abivahenditena said õpilased kasutada arheoloogi põhivarustust – pintslikesi, sõelu, luupe.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Aili Lomp külastas õpilastega möödunud nädalal „Mis on muuseum?“ teemalist muuseumitundi. „Eelnevalt läbisime tunnis sama teema, seal kinnistasime. Lapsed ütlesid, et ajalugu on väga põnev,“ rääkis Lomp. Muuseumitunni järel tutvuti ka muuseumieksponaatidega, õpilaste jaoks oli uudne ja põnev näiteks tuubitoidu ajalooga tutvumine ning huvi tekitasid ka võimsad seinapaneelid, mis hiljuti kaevamistööde käigus välja kaevati.

„Kindlasti läheme sinna veel. Kodukoha kultuuri õppimise raames viin neile seal ise tunni läbi,“ rääkis Lomp käesoleva õppeaasta plaanidest ja lisas, 5. klassid teevad kodukoha kultuuriloo raames uurimistöö ühest kohalikust hoonest. „Nad ise valivad, kas see hoone on loss või midagi muud,“ selgitas ta.

Mõlemad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad tõid muuseumikülastuse puhul välja ka õppeainete lõimingu – külastuse järel valmib õpilastel etteantud teemal kirjalik töö, mida hindab ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Raina Rumvolt ütles, et lisaks kohalikele õpilastele külastavad Põltsamaa muuseumit ja lossikompleksi üha sagedamini ka teiste maakondade õpilased. „Äsja tulid broneeringud Tallinna koolidelt,“ tõi ta näite ja lisas, et ka Õpilasreisid on Põltsamaa lossi avastanud. „Nad teevad koolidele erinevaid pakkumisi. Näiteks sügisel külastavad õpilased esmalt Põltsamaa lossi ning seejärel Maisilabürinti. Kevadel viidi külastajad lossist edasi ratsatallu ning suvel WakeParki turnima,“ tõi ta näiteid kohalikest turismisihtkohtadest.

Raina Rumvolt ütles, et uusi programme ja muuseumitunde on Põltsamaa muuseumisse lisandumas veelgi. Näiteks koostöös Põltsamaa Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja Tarvo Talvistuga on plaanis kevadeks valmis saada Struve programm.

Peussa ja Lomp tõstsid esile väärtusliku asjaoluna selle, et kodukohas on loss ja muuseum olemas. „Meil on võimalus minna õppeaine raames koolist välja. Nii loss kui ka vald on teinud suure asja ära, et aidata õpetajaid. Lastel on põnev,“ selgitas ajalooõpetaja Peussa.

Rumvolt ütles, et käesolevast sügisest saavad kohaliku valla lapsed programmides tasuta osaleda. „Meil on vallaga kokkulepe, et kui oma haridusasutuste grupid tulevad Põltsamaa muuseumisse, tasub vald nende muuseumikülastuste eest,“ selgitas ta ja lisas, et selline praktika on levinud ka teistes valdades.

Üks uutest programmidest „Mõisaaja muinaslugu“ on valminud koostöös klassiõpetaja Külli Kalvisti klassiga. „Eelmisel kevadel palusime tema tolleaegsel 4. klassil joonistada muinasjututegelasi, mõeldes Põltsamaa peale. Õpilaste joonistatud tegelased on nüüd programmis kasutusel,“ selgitas muuseumipedagoog Raina Rumvolt.

„See programm muutus väga populaarseks – kõik lasteaialapsed ja algklasside lapsed käisid, samuti naaberkoolide lapsed. Tagasiside on olnud ainult positiivne,“ lisas ta.


Täiesti uutest programmidest on lisandunud ka näiteks „Väikesed arheoloogid“, mis esmakordselt viidi läbi 18. septembril, mil osalejateks olid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 6. g klassi õpilased. Ajalooõpetaja Katre Peussa kiitis programmi ülesehitust. „See oli väga praktiline ja meeldis lastele – esmalt anti lastele ülevaade teooriast, seejärel said nad päriselt liiva seest kaevata ja otsida esemeid, panna need kotikestesse, mõõdistada, kaardistada ja uurida, mis infot nende esemete põhjal on võimalik saada,“ kirjeldas ta. Abivahenditena said õpilased kasutada arheoloogi põhivarustust – pintslikesi, sõelu, luupe.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Aili Lomp külastas õpilastega möödunud nädalal „Mis on muuseum?“ teemalist muuseumitundi. „Eelnevalt läbisime tunnis sama teema, seal kinnistasime. Lapsed ütlesid, et ajalugu on väga põnev,“ rääkis Lomp. Muuseumitunni järel tutvuti ka muuseumieksponaatidega, õpilaste jaoks oli uudne ja põnev näiteks tuubitoidu ajalooga tutvumine ning huvi tekitasid ka võimsad seinapaneelid, mis hiljuti kaevamistööde käigus välja kaevati.

„Kindlasti läheme sinna veel. Kodukoha kultuuri õppimise raames viin neile seal ise tunni läbi,“ rääkis Lomp käesoleva õppeaasta plaanidest ja lisas, 5. klassid teevad kodukoha kultuuriloo raames uurimistöö ühest kohalikust hoonest. „Nad ise valivad, kas see hoone on loss või midagi muud,“ selgitas ta.

Mõlemad Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpetajad tõid muuseumikülastuse puhul välja ka õppeainete lõimingu – külastuse järel valmib õpilastel etteantud teemal kirjalik töö, mida hindab ka eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Raina Rumvolt ütles, et lisaks kohalikele õpilastele külastavad Põltsamaa muuseumit ja lossikompleksi üha sagedamini ka teiste maakondade õpilased. „Äsja tulid broneeringud Tallinna koolidelt,“ tõi ta näite ja lisas, et ka Õpilasreisid on Põltsamaa lossi avastanud. „Nad teevad koolidele erinevaid pakkumisi. Näiteks sügisel külastavad õpilased esmalt Põltsamaa lossi ning seejärel Maisilabürinti. Kevadel viidi külastajad lossist edasi ratsatallu ning suvel WakeParki turnima,“ tõi ta näiteid kohalikest turismisihtkohtadest.

Raina Rumvolt ütles, et uusi programme ja muuseumitunde on Põltsamaa muuseumisse lisandumas veelgi. Näiteks koostöös Põltsamaa Ühisgümnaasiumi füüsikaõpetaja Tarvo Talvistuga on plaanis kevadeks valmis saada Struve programm.

Peussa ja Lomp tõstsid esile väärtusliku asjaoluna selle, et kodukohas on loss ja muuseum olemas. „Meil on võimalus minna õppeaine raames koolist välja. Nii loss kui ka vald on teinud suure asja ära, et aidata õpetajaid. Lastel on põnev,“ selgitas ajalooõpetaja Peussa.

Rumvolt ütles, et käesolevast sügisest saavad kohaliku valla lapsed programmides tasuta osaleda. „Meil on vallaga kokkulepe, et kui oma haridusasutuste grupid tulevad Põltsamaa muuseumisse, tasub vald nende muuseumikülastuste eest,“ selgitas ta ja lisas, et selline praktika on levinud ka teistes valdades.