Uudised

Uus õppeaasta Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 05. september Helis Rosin

1. septembril tervitas Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere kooliteed alustavaid õpilasi.


Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse ja selle õppekohtadesse asus õppima 78 last: Põltsamaa 1.a klassi 22 õpilast, 1.b klassi 22 õpilast ja 1.c klassi 22 õpilast, Adavere 1. klassi 8 õpilast ja Lustivere 1. klassi 4 õpilast.

Gümnaasiumisse astus sel sügisel 55 õpilast: 10. a klassis õpib 27 ja 10. b klassis 28 õpilast. Neist 37 valis majandus- ja ettevõtluse suuna ning 18 tegi valiku küberkaitse ja infotehnoloogia õppesuuna kasuks. Gümnaasiumiastmesse tulid õppima ka noored Põhja-Sakala, Viljandi ja Järva vallast ning Jõgeva, Tartu, Viljandi ja Tallinna linnast.

4. septembri seisuga õpib Põltsamaal 741 õpilast, Adavere õppekohas 76 ja Lustivere õppekohas 65 õpilast.

Septembrist täienesid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tublide töötajate read uute kolleegidega: Marita Aasna (õppekorraldaja Põltsamaal), Riine Ant (saksa keele õpetaja Põltsamaal), Kertu Kuld (loovterapeut Põltsamaal ja Lustiveres), Priit Kärg (kehalise kasvatuse õpetaja Põltsamaal ja Lustiveres), Indrek Lainemäe (tehnoloogiaõpetaja Adaveres ja Lustiveres), Dmitri Luppa (füüsika õpetaja Adaveres ja loodusainete õpetaja Põltsamaal), Leiger Luts (eritoe õpetaja Adaveres), Annika Rohtla (huvijuht-noorsootöötaja Põltsamaal), Margit Suigusaar-Hämäläinen (matemaatikaõpetaja Põltsamaal), Arnold Veltmann  (infotehnoloogiaõpetaja Põltsamaal), Ille Puustusmaa (logopeed Lustiveres), Külliki Mattisen (eritoe õpetaja Põltsamaal), Viktoriia Zinchenko (inglise keele õpetaja Põltsamaal), Merike Padesaar (ühiselamu kasvataja Põltsamaal), Helje Tamme (jätkab eritoe õpetajana Põltsamaal), Kadri Raudsepp (jätkab ukrainlastele eesti keele õpetamist).

Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse ja selle õppekohtadesse asus õppima 78 last: Põltsamaa 1.a klassi 22 õpilast, 1.b klassi 22 õpilast ja 1.c klassi 22 õpilast, Adavere 1. klassi 8 õpilast ja Lustivere 1. klassi 4 õpilast.

Gümnaasiumisse astus sel sügisel 55 õpilast: 10. a klassis õpib 27 ja 10. b klassis 28 õpilast. Neist 37 valis majandus- ja ettevõtluse suuna ning 18 tegi valiku küberkaitse ja infotehnoloogia õppesuuna kasuks. Gümnaasiumiastmesse tulid õppima ka noored Põhja-Sakala, Viljandi ja Järva vallast ning Jõgeva, Tartu, Viljandi ja Tallinna linnast.

4. septembri seisuga õpib Põltsamaal 741 õpilast, Adavere õppekohas 76 ja Lustivere õppekohas 65 õpilast.


Septembrist täienesid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tublide töötajate read uute kolleegidega: Marita Aasna (õppekorraldaja Põltsamaal), Riine Ant (saksa keele õpetaja Põltsamaal), Kertu Kuld (loovterapeut Põltsamaal ja Lustiveres), Priit Kärg (kehalise kasvatuse õpetaja Põltsamaal ja Lustiveres), Indrek Lainemäe (tehnoloogiaõpetaja Adaveres ja Lustiveres), Dmitri Luppa (füüsika õpetaja Adaveres ja loodusainete õpetaja Põltsamaal), Leiger Luts (eritoe õpetaja Adaveres), Annika Rohtla (huvijuht-noorsootöötaja Põltsamaal), Margit Suigusaar-Hämäläinen (matemaatikaõpetaja Põltsamaal), Arnold Veltmann  (infotehnoloogiaõpetaja Põltsamaal), Ille Puustusmaa (logopeed Lustiveres), Külliki Mattisen (eritoe õpetaja Põltsamaal), Viktoriia Zinchenko (inglise keele õpetaja Põltsamaal), Merike Padesaar (ühiselamu kasvataja Põltsamaal), Helje Tamme (jätkab eritoe õpetajana Põltsamaal), Kadri Raudsepp (jätkab ukrainlastele eesti keele õpetamist).