Uudised

Vald tunnustas haridustöötajaid 09. oktoober Juta Jaani

5. oktoobril tunnustas Põltsamaa vald õpetajate päevale pühendatud tänuüritusel valla tublisid haridustöötajaid. Tänuüritus toimus Põltsamaa Valla lasteaias.


Põltsamaa Ühisgümnaasiumist said tiitlid järgmised õpetajad:

 

Põltsamaa valla aasta klassiõpetaja: Kati Nõmmik
Aasta klassiõpetaja on Adavere Põhikoolis töötanud juba 34 aastat. Õpetaja on osanud luua sellise turvalise keskkonna oma klassis, kus õpilased õpivad innustunult. Koolis õpetab ta lisaks algklassidele veel II ja III kooliastme tütarlastele käsitööd ja noorematele klassidele muusikat. Oma tunnid viib ta läbi suure pühendumisega. Õpetajana on ta alati valmis ise õppima ja kasutama oma töös uusi ideid, suundi, innovaatilisi lahendusi, et vaid lastel oleks huvitav ja nende võimed saaksid maksimaalselt arendatud.

 

Põltsamaa valla aasta põhikooli aineõpetaja: Ülle Lodi
Aasta põhikooli aineõpetaja mõistab suurepäraselt kaasava hariduse põhimõtteid ning tema tunnis saavad koos õppida nii andekad kui ka tuge vajavad õpilased. Ta lõimib oma tundidesse inimeseõpetuse, ajaloo, karjääri- ja ettevõtlusõpetuse ja vajadusel ka matemaatika – ikka selleks, et õpilased areneksid mitmekülgselt, nende silmaring oleks avar ning nad õpiksid nägema ainetevahelisi seoseid. Ta teeb tihedat koostööd lapsevanematega, kaasates neid klassiüritustele ja hoides vanemaid igapäevaselt kursis õpilaste murede ja rõõmudega.

 

Põltsamaa valla aasta gümnaasiumõpetaja: Marika Nugis
Aineõpetaja on oma töös täpne, korrektne, motiveeritud ning eeskujuks õpilastele ja kolleegidele. Tema kohta öeldakse "Õpetaja suure tähega". Õpilaste hästi ette valmistamine riigieksamiteks on tema südameasi ning selleks käsitlevad nad tunnis väga paljusid erinevaid teemasid: keskkonnast poliitikani ning psühholoogiast uuemate teadusleiutisteni. Ta võtab endale sageli lisaülesandeid kooli sündmuste ja ürituste korraldamisel.

 

Põltsamaa valla aasta klassijuhataja: Terje Õunapuu
Aasta klassijuhataja on õpetaja, kes arvestab noore eakohaste võimete ja õpitahtega. Õpilased on soovinud teda ikka juhendajaks loovtööde teostamisel, sest innustamine ja muhe pingevaba suhtlemine tõi paremini välja õpilase loovuse. Mitme õppeaine õpetajana on ta õpilastele terve koolipäeva toeks, luues võimetekohast õppimist toetava ja eduelamust võimaldava keskkonna.

 

Põltsamaa valla Aasta tugi: Alla Romenska
Aasta Tugi töötab koolis sotsiaalpedagoogina, kes toetab Ukraina sõjapõgenike lapsi ja nende vanemaid. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega, peab tihedat sidet peredega, nõustab vanemaid. Olles ise sõjapõgenik, on oma südamega kooli ja Eesti riigi kultuuri pooldaja. Vajadusel pakub psühholoogilist tuge, omandades ise Ukraina kõrgkoolis psühhoterapeudi eriala.

 

Hea meel on tõdeda, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumis leidub nii palju tublisid haridustöötajaid! Õnnitleme nominente ja kõiki tiitli pälvinud kandidaate!

 

 

Fotod: Ellar Sügiste

Põltsamaa Ühisgümnaasiumist said tiitlid järgmised õpetajad:

 

Põltsamaa valla aasta klassiõpetaja: Kati Nõmmik
Aasta klassiõpetaja on Adavere Põhikoolis töötanud juba 34 aastat. Õpetaja on osanud luua sellise turvalise keskkonna oma klassis, kus õpilased õpivad innustunult. Koolis õpetab ta lisaks algklassidele veel II ja III kooliastme tütarlastele käsitööd ja noorematele klassidele muusikat. Oma tunnid viib ta läbi suure pühendumisega. Õpetajana on ta alati valmis ise õppima ja kasutama oma töös uusi ideid, suundi, innovaatilisi lahendusi, et vaid lastel oleks huvitav ja nende võimed saaksid maksimaalselt arendatud.

 


Põltsamaa valla aasta põhikooli aineõpetaja: Ülle Lodi
Aasta põhikooli aineõpetaja mõistab suurepäraselt kaasava hariduse põhimõtteid ning tema tunnis saavad koos õppida nii andekad kui ka tuge vajavad õpilased. Ta lõimib oma tundidesse inimeseõpetuse, ajaloo, karjääri- ja ettevõtlusõpetuse ja vajadusel ka matemaatika – ikka selleks, et õpilased areneksid mitmekülgselt, nende silmaring oleks avar ning nad õpiksid nägema ainetevahelisi seoseid. Ta teeb tihedat koostööd lapsevanematega, kaasates neid klassiüritustele ja hoides vanemaid igapäevaselt kursis õpilaste murede ja rõõmudega.

 

Põltsamaa valla aasta gümnaasiumõpetaja: Marika Nugis
Aineõpetaja on oma töös täpne, korrektne, motiveeritud ning eeskujuks õpilastele ja kolleegidele. Tema kohta öeldakse "Õpetaja suure tähega". Õpilaste hästi ette valmistamine riigieksamiteks on tema südameasi ning selleks käsitlevad nad tunnis väga paljusid erinevaid teemasid: keskkonnast poliitikani ning psühholoogiast uuemate teadusleiutisteni. Ta võtab endale sageli lisaülesandeid kooli sündmuste ja ürituste korraldamisel.

 

Põltsamaa valla aasta klassijuhataja: Terje Õunapuu
Aasta klassijuhataja on õpetaja, kes arvestab noore eakohaste võimete ja õpitahtega. Õpilased on soovinud teda ikka juhendajaks loovtööde teostamisel, sest innustamine ja muhe pingevaba suhtlemine tõi paremini välja õpilase loovuse. Mitme õppeaine õpetajana on ta õpilastele terve koolipäeva toeks, luues võimetekohast õppimist toetava ja eduelamust võimaldava keskkonna.

 

Põltsamaa valla Aasta tugi: Alla Romenska
Aasta Tugi töötab koolis sotsiaalpedagoogina, kes toetab Ukraina sõjapõgenike lapsi ja nende vanemaid. Ta teeb oma tööd suure pühendumusega, peab tihedat sidet peredega, nõustab vanemaid. Olles ise sõjapõgenik, on oma südamega kooli ja Eesti riigi kultuuri pooldaja. Vajadusel pakub psühholoogilist tuge, omandades ise Ukraina kõrgkoolis psühhoterapeudi eriala.

 

Hea meel on tõdeda, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumis leidub nii palju tublisid haridustöötajaid! Õnnitleme nominente ja kõiki tiitli pälvinud kandidaate!

 

 

Fotod: Ellar Sügiste