“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Esita küsimus Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juhtkonnale

Lugupeetud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 9.–12. klassi õpilane! Kindlasti on Sul tekkinud seoses õppetöö sisu või korraldusega küsimusi või probleeme, ka häid ettepanekuid. Pane need kirja ja esita selle vormi abil oma küsimused ja ettepanekud kas direktorile, õppealajuhatajale, majandusdirektorile, IT-, huvi- või projektijuhile, sekretärile, raamatukoguhoidjale jt kooli töötajatele või ka linnapeale või volikogu esimehele. Pressikonverents, kus juhtkond annab küsimustele vastused, toimub 15. detsembril 2016.
Küsimuse saad esitada SIIT.