“Heade eelduste looja”

DirektorAimar Arula


Olen väga pikka aega juurelnud küsimuse üle, mida tegelikult peab andma meile üks hea kool. Mis on haritus ja mis on haridus? Minu jaoks on need kaks täiesti erinevat mõistet. Meil võib olla väga hea haridus, kuid puududa intelligentsus ja haritus.

Sel aastal loetud Stephen R.Covey raamatust “Esmatähtis esikohale” olen leidnud siiamaani parima definitsiooni tarkusele ja haritusele:

“On oluline, et te küsimusi esitades mõistaksite, et tarkus on südame ja mõistuse abielu- sünergia. Tarkus tähendab kõige võimaliku õppimist ja samas aupaklikkust mõista, et me ei tea kõike. Just seepärast on nii oluline olla endale küsimuste esitamise hetkel ausameelne.

Hariduse andmise lõpptulemuseks on näha terviklikke inimesi, seda nii pädevuse kui ka südametunnistuse osas. Sest kui me tekitame pädevuse jõu, ilma et me oleksime loonud selle jõu kasutamist suunavat juhist, tähendab, et oleme andnud halva hariduse. Enamgi veel, pädevus eraldub lõplikult südametunnistusest”.

Tarkus on mõistuse ja südame abielu - sünergia. Kui mõistusega tegeleme koolis iga päev, siis harituse annab hoopis tegelemine inimese südamega.