“Heade eelduste looja”

Kasulikud lingid

Keeletegu 2014

"Terviseinfo.ee portaali eesmärk on aktuaalse info edastamine tervise edendamise valdkonnas toimuvast."
www.terviseinfo.ee

Edasiõppimisvõimalused, elukutsevalik, tuleviku planeerimine, info koolide, koolituste, hariduse kohta
www.rajaleidja.ee
www.kooli.ee

Lasteabi foorum ja infobaas lastele ja noorukitele
www.lasteabi.ee
www.lapsemure.ee

Terviseportaal, võimalus veebis esitada meditsiinilisi küsimusi
www.kliinik.ee

Seksuaalteemalisi materjale noortele (sh ka rasedus, raseduse vältimine, abort, suguhaigused jne). Samuti noorte seksuaalnõustamiskeskuste nimekiri.
www.amor.ee

HIV/AIDS teemalised internetileheküljed (info HI-viiruse ja AIDSi tasuta nõustamiskabinettide kohta)
www.hiv.ee
www.terve-eesti.ee

Raseduskriisi nõustamine
www.rasedus.ee

Tasuta psühholoogiline nõustamine
www.hingehoid.ee

Teave narkootikumide ja nende kasutamise võimalike tagajärgede kohta
www.narko.ee