“Heade eelduste looja”

Children's literature/Erasmus+

„Building democracy and cultural understanding through children's literature.“ („Children's literature“)

Koostööprojekt „Demokraatia ja kultuuridevahelise mõistmise arendamine läbi lastekirjanduse.“

Projekti kestvus: 01.09.2014 - -31.08.2016

Taotluse esitaja: Stodeneskolan (Rootsi)

Partnerid: Põltsamaa Ühisgümnaasium (Eesti),  Ozel Altinyildiz Ilkokulu (Türgi), 35 SOU "Dobri Voinikov" (Bulgaaria).

Projekti kirjeldus avaneb SIIN

Projekti raames loodud õpikeskkond: koolimaterjalid.weebly.com

Projekti kodulehekülg:  http://skola.karlstad.se/childrensliterature/

Erasmus+ programm: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_et.htm

Sihtasutus Archimedes:  http://archimedes.ee/

Esitlus:

https://docs.google.com/a/poltsamaa.edu.ee/presentation/d/1vCc2sWDOmW0OLgS3ttpnyN4YfeW0_G2skupcc1ZQ3IY/edit#slide=id.g4db9df10c_2_63