“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Esita küsimus PÜG juhtkonnale

Lugupeetud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 9. - 12. klassi õpilane! Kindlasti on Sul tekkinud seoses õppetöö sisu või korraldusega küsimusi või probleeme, ka häid ettepanekuid.
Pane need kirja ja esita vormi abil oma küsimused ja ettepanekud kas direktorile, õppealajuhatajale, majandusdirektorile, IT-,huvi- või projektijuhile,sekretärile, raamatukoguhoidjale jt kooli töötajatele, või ka linnapeale või volikogu esimehele. 17. detsembril, kooli sünnipäeval toimub traditsiooniliselt gümnaasiumiõpilastele pressikonverents, kus saad oma küsimusele vastuse.

Küsimused saad esitada siit: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dHpIRi1NLVZNbjBSZkw4Q3czTDNERUE6MQ#gid=0