“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Riigieksamite korraldusest 2013/2014. õppeaastal

Alates käesolevast õppeaastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele, matemaatika riigieksami, võõrkeele riigieksami, gümnaasiumi koolieksami ja õpilasuurimuse.
Kõigest lähemalt saab lugeda siit: /index.php?page=363