“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Tehnoloogilise kirjaoskuse edendamise projekt sai Hasartmängumaksu Nõukogu toetuse

Põltsamaa Ühisgümnaasium esitas juulikuus Haridus- ja Teadusministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogule projektitaotluse. Haridus- ja teadusprojekte oli esitatud 27, millest 16 said ka rahalise toetuse, sh ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekt "Tehnoloogilise kirjaoskuse edendamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumi IT õppesuuna õppekava raames" (toetus 2586 €).

Projekti eesmärgiks on valmistada noori ette edukaks toimetulemisekskõrgtehnoloogilises maailmas ja tõsta õpilaste tehnoloogilise kirjaoskuse taset ning arendada õpilaste tehnoloogilist loovust ja ettevõtlikkust. Sihtgrupiks on gümnaasiumiastme õpilased.

2014. a sügisel alustatakse PÜG-is uute kursuste (tehnilise joonestamise ja 3D modelleerimine) õpetamist IT-süsteemide spetsialisti eelkutseõppe oskustunnistuse saamiseks. Õppetöö toimub suures osas PÜGis, kuid olulisemad praktikumid, mida kooli tingimused ei võimalda toimuvad TKHKs ja TTÜs, kuhu õpilased bussiga kohale viiakse. Projekti raames koostatakse õppeaasta alguses avatava reaal-infotehnoloogia õppesuuna toetavate kursuste tarvis vajalike õppeainete ainekavad. IT õppesuuna arendamisel tehakse koostööd Tartu Kutsehariduskeskusega (TKHK) ainekavade koostamise ja õppetöö sisulise korralduse osas.

Projekti abil ostetakse 3D printerile (soetatud eelnevalt sponsorite abiga) kassetid ja hoitakse seda töös, et kursustel õpilaste poolt projekteeritud esemed ka reaalse käegakatsutava kuju saaksid. Septembris 2015 korraldatakse õppeaasta jooksul 3D modelleerimise (masinprojekteerimise) ja programmeerimise kursuste raames valminud praktilistest töödest näitus, kus õpilased presenteerivad 3D printeril valminud töid ning demonstreerivad oma ehitatud roboteid ka teistele õpilastele.Projektijuht Annika Kallasmaa

Koordinaator: õppealajuhataja Tiia Mikson