“Heade eelduste looja”

Uudiste arhiiv

Koolielu I teemaveerandi väljakutse „Lõiming koolisiseselt“ I auhind

Algõpetuse lõimijad Marika Viks ja Külli Kalvist tõid koolile järjekordse tunnustuse, kui viisid läbi 2.b klassi koolisisiese lõiminguprojekti „Loomad meie ümber“.

Hindajad kommenteerisid tööd nii: "Väga suur töö on ära tehtud, veebileht lihtne ja loogiline. Algkoolis peakski õpetus nii käima. Materjal on põhjalik ja eakohane. "Eriauhind" suure hulga digivahendite kaasamise eest õppesse! Digi-õppevara on sobivalt aineõppesse toodud. Materjal on kasutatav ka teiste õpetajate poolt. Veebileht on ka visuaalselt nauditav. Ainemoderaatorid soovitavad algklassiõpilasele arvutis töötamise mahtu veelgi väiksemate osade kaupa jagada, et suur hulk harjutusi süsteemselt kasutust leiaksid. Lõiming on pikaajaline protsess, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi projekti saab uusi õpetajaid, lapsi juurde tooma hakata, projekt on jätkusuutlik." (Koolielu täielik artikkel I veerandi väljakutse kohta on leitav siit. 

Lõiminguprojekti veebilehe leiab siit http://loomariik.weebly.com/