ÕPPETÖÖ

Eesmärgid


Üldeesmärgid 2022/2023 õppeaastal:

 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere pöörab tähelepanu vaimsele tervisele: oleme üksteist märkavad, hoolivad, toetavad ja sallivad.

Planeeritavad tegevused: 

 • vaimse tervise kursus  gümnaasiumiõpilastele; 
 • vaikuseminutite meetodi tutvustamine õpilastele ja õpetajatele; 
 • vaimse tervise teemalise koolituste sarja läbiviimine õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele; 
 • VEPA põhimõtete rakendamine ja koolituste jätkamine;
 • jätkub kovisiooni- ja koostöögruppide töö; 
 • õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamine.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium on ettevõtlik kool, kus rakendatakse ettevõtlusõpet kõigis kooliastmetes ja toetatakse noorte ettevõtlikkust ja eneseteostust.

Planeeritavad tegevused: 

 • JA “7 sammu” programmi esmane rakendamine I ja II kooliastmes, täienduste sisseviimine õppekavasse; 
 • Mini-minifirmade loomine III kooliastmes;
 • õpilasfirmade loomine ja uute kursuste avamine IV kooliastmes; 
 • kooli liitumine Ettevõtliku Kooli Edupeegli platvormiga, ettevõtlike tegevuste kaardistamine; 
 • süsteemse koostöö arendamine piirkonna ettevõtetega.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium peab oluliseks õpetajate arengu toetamist ja koostööd erinevate huvigruppidega: õpetajad, õpilased, vilistlased, lapsevanemad, koostööpartnerid. 

Planeeritavad tegevused:

 • regulaarne info vahetamine hoolekogu, õpilasesinduse, valla, õpetajate, vilistlastega;
 • õpiringide tegevuse, ainesektsioonide jt koostöögruppide toetamine/võimestamine; 
 • koolitustel (nt juhtimisalased), projektides (nt Erasmus+), programmides ja koostöövõrgustikes osalemine;
 • õppekohtadega ühiste sündmuste, konverentside ja projektide läbiviimine ja traditsioonide säilitamine;
 • kooli aastapäeva “PÜG 105” korraldamine koostöös huvigruppidega; 
 • laiendatud juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesinduse kaasamine juhtimisalaste otsuste tegemisse.

 

Üldeesmärgid 2022/2023 õppeaastal:

 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere pöörab tähelepanu vaimsele tervisele: oleme üksteist märkavad, hoolivad, toetavad ja sallivad.

Planeeritavad tegevused: 

 • vaimse tervise kursus  gümnaasiumiõpilastele; 
 • vaikuseminutite meetodi tutvustamine õpilastele ja õpetajatele; 
 • vaimse tervise teemalise koolituste sarja läbiviimine õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele; 
 • VEPA põhimõtete rakendamine ja koolituste jätkamine;
 • jätkub kovisiooni- ja koostöögruppide töö; 
 • õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamine.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium on ettevõtlik kool, kus rakendatakse ettevõtlusõpet kõigis kooliastmetes ja toetatakse noorte ettevõtlikkust ja eneseteostust.

Planeeritavad tegevused: 

 • JA “7 sammu” programmi esmane rakendamine I ja II kooliastmes, täienduste sisseviimine õppekavasse; 
 • Mini-minifirmade loomine III kooliastmes;
 • õpilasfirmade loomine ja uute kursuste avamine IV kooliastmes; 
 • kooli liitumine Ettevõtliku Kooli Edupeegli platvormiga, ettevõtlike tegevuste kaardistamine; 
 • süsteemse koostöö arendamine piirkonna ettevõtetega.

 

Põltsamaa Ühisgümnaasium peab oluliseks õpetajate arengu toetamist ja koostööd erinevate huvigruppidega: õpetajad, õpilased, vilistlased, lapsevanemad, koostööpartnerid. 

Planeeritavad tegevused:

 • regulaarne info vahetamine hoolekogu, õpilasesinduse, valla, õpetajate, vilistlastega;
 • õpiringide tegevuse, ainesektsioonide jt koostöögruppide toetamine/võimestamine; 
 • koolitustel (nt juhtimisalased), projektides (nt Erasmus+), programmides ja koostöövõrgustikes osalemine;
 • õppekohtadega ühiste sündmuste, konverentside ja projektide läbiviimine ja traditsioonide säilitamine;
 • kooli aastapäeva “PÜG 105” korraldamine koostöös huvigruppidega; 
 • laiendatud juhtkonna, hoolekogu ja õpilasesinduse kaasamine juhtimisalaste otsuste tegemisse.