ÕPPETÖÖ

Eesmärgid


Üldeesmärgid 2021/2022 õppeaastal:

  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane on ennastjuhtiv õppija, kelle arengut toetatakse koostöise õppimise, meeskonnatöö ja mõtestatud õppimise kaudu.
  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere pöörab tähelepanu vaimsele tervisele: oleme üksteist toetavad, hoolivad, sallivad ja märkavad.
  • Põltsamaa Ühisgümnaasium on tervistedendev kool: õpilased ja õpetajad on tervisliku mõttelaadiga, osalevad õuevahetundides ja spordivõistlustel.
  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on toimiv koostöö õpetajate, õpilaste, lapsevanemate, kogukonna ja õppekohtade vahel.

Üldeesmärgid 2021/2022 õppeaastal:

  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane on ennastjuhtiv õppija, kelle arengut toetatakse koostöise õppimise, meeskonnatöö ja mõtestatud õppimise kaudu.
  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere pöörab tähelepanu vaimsele tervisele: oleme üksteist toetavad, hoolivad, sallivad ja märkavad.
  • Põltsamaa Ühisgümnaasium on tervistedendev kool: õpilased ja õpetajad on tervisliku mõttelaadiga, osalevad õuevahetundides ja spordivõistlustel.
  • Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on toimiv koostöö õpetajate, õpilaste, lapsevanemate, kogukonna ja õppekohtade vahel.