Dokumendid

Gümnaasiumi hindamisjuhend .pdflink opens on new page  
X–XII klassi astumise avaldus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Õpilase koolist lahkumise taotlus (lapsevanemale) .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Isikuandmete töötlemise nõusoleku ankeet gümnaasiumiastme õpilasele .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Koolivälise õppe arvestamise avaldus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Kunstikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Muusikakoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Spordikoolis õppimise arvestamine õppekava osana .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Uurimistööde juhend .pdflink opens on new page  
Õpilaskodus koha saamise avaldus .pdflink opens on new page .doclink opens on new page
Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 07.05.2024.