Infotehnoloogia ja küberkaitse õppesuund

Taust 

2015 käivitati küberkaitse õppesuund PÜGis ning tänaseks on senised eesmärgid ja sisu ennast õigustanud. Küberkaitse valdkond on teinud vahepeal suure arenguhüppe ning muutunud palju mitmekesisemaks. Seetõttu on oluline arendada edasi tänast õppekava, et katta uued valdkonnad ja teemad ning muuta õppekava atraktiivsemaks.  

Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on endiselt tõsta ennekõike noorte teadlikkust küberkaitsevaldkonnas, pakkudes neile laiapõhjalist õpet, mis toetaks nende erialavalikut või kogukondlikku küberturvalisuse kasvu.   

Õppesuuna alameesmärgid:  

 • Tutvustada õpilastele küberturvalisuse erinevaid valdkondi andes neile valitud valdkonnas sügavamad baasteadmised ja –oskused.  
 • Tutvustada õpilastele õppimis- ja töövõimalusi.  
 • Toetada õpilaste koostööoskusi ning valdkondadeüleste seoste leidmise oskusi.  
 • Õppesuuna lõpetanud õpilased on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid. 

Maht 

Õppesuunda kuuluvad 9 suunakursust. Õppekava osana arvestatakse kooliväliseid e-kursuseid, ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid, osalemist huviringides ja –koolides. 

Õppeaine 

10.kl 

11.kl 

12.kl 

KOKKU 

Mehhatroonika ja robootika (baaskursus) 

 

 

Sissejuhatus küberkaitsesse 

 

 

Programmeerimine 

 

 

Infoturbe alused 

 

 

Joonestamine 

 

 

Mehhatroonika ja robootika (spetsialiseerumine) 

 

Infoturve ja meedia (spetsialiseerumine) 

 

UAV (mehitamata õhusõidukid) 

 

 

Lõputöö projekt 

 

 

KOKKU 

Õppesuuna 9 kursust jaguneb erinevateks mooduliteks. Õppesuuna raames on võimalik spetsialiseeruda:  

 • Võrguturve  
 • Infoturve ja meedia  
 • Programmeerimine  
 • Mehhatroonika  

Õppesuund koosneb neljast moodulist:  

 • Baasmoodul  
 • Valdkonnamoodul  
 • Praktikumimoodul  

Baasmoodulis ühtlustatakse õpilaste teadmised ja oskused ning viiakse tasemele, mis võimaldavad jätkata õppimist. Baasmooduli tulemuste alusel saavad õpilased valida spetsialiseerumise. Valida saab kahe valdkonna vahel:  

 • Infoturve ja turvaline võrgundus  
 • Programmeerimine ja mehhatroonika  

Baasmooduli maht on 3x35 tundi  

Valdkonnamoodulis jätkatakse õpinguid kahes grupis vastavalt valitud suunale.  

Mooduli maht on 2x35 tundi.  

Lõputöö

 Küberkaitse suund lõpeb praktikumimooduliga, kus valdkonnaüleste meeskondadena lahendatakse praktiline ülesanne (robosafari) ning selle soorituse tulemus arvestatakse lõpueksamina. Praktikumimooduli maht on 35 tundi.  

Avaldatud 11.10.2021. Viimati muudetud 27.02.2024.