Koolielu

Päevakava


Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava pdf formaadis

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava tabelina pdf formaadis

 

K Ä S K K I R I  30.09.2020 nr PÜG 1-2/2020/15

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava kehtestamine


Käskkirja faktiline alus – kooli päevakava kehtestab direktor. Päevakava sai kinnitatud 31.08.2020 välja antud käskkirjaga „Õppeaasta 2020/21 õppekorraldus ja COVID-19 viiruse ennetamisjuhised 01.09.-11.09.2020.“ nr PÜG 1-2/2020/13. Inimliku eksituse tõttu sai käskkiri kehtestatud lõppkuupäevaga 11.09.2020.

Käskkirja õiguslik alus - käskkiri antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6 alusel (kooli päevakava kehtestab direktor).


1. Kehtestan Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava:

 

1.1. KOOLIMAJJA SISENEMINE

 1. Koolimajja pääseb alates 7.30-st.
 2. 1.–5. klass siseneb majja Lille tänava peauksest.
 3. 6.–12. klass siseneb majja Veski tänava koolimaja sisehoovist.
 4. Kõik muud uksed on suletud!
 5. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis mõõdetakse kõikidel õpilastel kehatemperatuuri koolimaja uksel kontaktivaba termomeetriga. Kui õpilasel on kehatemperatuur üle 37,5 või köha või nohu või muud haigustunnused, informeerime lapsevanemat ja palume lapsele järgi tulla või anda luba tal üksi koju minna.  Kui lapsevanemal pole võimalust järgi tulla, saadetakse laps kooli internaati kasvatajate järelevalve alla -kuni lapsevanemal on võimalus lapsele järgi tulla.
 6. Lapsevanemad, palume mõõtke võimalusel juba kodus lapse kehatemperatuuri. Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 7. Lapsevanemate sisenemine kooli hoonesse on reeglina keelatud. Eelneval kokkuleppel on võimalik kohtuda direktori, õppealajuhatajate, sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega. Õpetajatega saab suhelda Stuudiumi ja võimalusel telefoni teel. Lastevanemate koosolekud toimuvad esimesel kahel nädalal õues.
 8. Erand: koolihoonesse võivad siseneda 1. septembril 1. klassi õpilase lapsevanemad.

 

1.2. ÕPPETÖÖ

 1. Alustame esialgu tavapärase kontaktõppega. Kui olukord ei muutu kriitiliseks, siis püüame kõik kontaktõppes olla.
 2. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
 3. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 4. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja.
 5. Kui õpilane haigestub, aga tervislik seisund lubab, siis toimub õppetöö distantsilt ja õppeülesanded leiab õpilane Stuudiumist.

Tundide ajad 2020/2021 õppeaastal

TUND KELLAAEG
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
I söögivahetund/õuevahetund (1.-3. ja 6.-8. klass söömas)
4. 11.35 - 12.20
II söögivahetund/õuevahetund (4.-5. ja 9.-12. klass söömas)
 5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8.  15.35 - 16.20

 

1.3.SÖÖGIVAHETUND / ÕUEVAHETUND

 1. Söögivahetunde on kaks. Söögivahetunni pikkus on 30 minutit.
 2. Õpilased, riietuge vastavalt ilmale! Lapsevanemad, aidake hoida silma peal, et lapsed ilmale vastavates riietes kodust lahkuksid!
 3. Esimesel/teisel 30 minutilisel vahetunnil, kui õpilasel ei ole söögivahetund, läheb õpilane õue. Õuevahetunnid toimuvad iga ilmaga. Õpetajad tuulutavad samal ajal klassiruume. Õues valvavad õpilasi korrapidajaõpetajad.


1.4.VAHETUNNID

 1. Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund ja muud liikumised Felixhalli ja teistesse hoonetesse).
 2. Igal korrusel on korrapidaja õpetaja, kes:
  • hoolitseb selle eest, et õpilased ei lahkuks oma korruselt;
  • aitab hoida koridoris korda, vajadusel koordineerib õpilaste tegevust;
  • märkab õpilaste vajadusi!

 

1.5.DESINFITSEERIMINE

 1. Hoonesse sisenemisel desinfitseerivad kõik õpilased, õpetajad ja muud sisenejad oma käed ukse kõrval oleva desinfitseerimisvahendiga.
 2. Klassiruumist lahkuv õpetaja desinfitseerib enda laua ja teeb lahti aknad.
 3. Käskkiri hakkab kehtima teatavakstegemisest (alates 30.09.2020).
 4. Käskkirja peale võib esitada vaide 30 päeva jooksul vastavalt haldusmenetluse seadusele Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktorile. 

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava pdf formaadis

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava tabelina pdf formaadis

 

K Ä S K K I R I  30.09.2020 nr PÜG 1-2/2020/15

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava kehtestamine


Käskkirja faktiline alus – kooli päevakava kehtestab direktor. Päevakava sai kinnitatud 31.08.2020 välja antud käskkirjaga „Õppeaasta 2020/21 õppekorraldus ja COVID-19 viiruse ennetamisjuhised 01.09.-11.09.2020.“ nr PÜG 1-2/2020/13. Inimliku eksituse tõttu sai käskkiri kehtestatud lõppkuupäevaga 11.09.2020.

Käskkirja õiguslik alus - käskkiri antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõike 6 alusel (kooli päevakava kehtestab direktor).


1. Kehtestan Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppeaasta 2020/21 päevakava:

 

1.1. KOOLIMAJJA SISENEMINE

 1. Koolimajja pääseb alates 7.30-st.
 2. 1.–5. klass siseneb majja Lille tänava peauksest.
 3. 6.–12. klass siseneb majja Veski tänava koolimaja sisehoovist.
 4. Kõik muud uksed on suletud!
 5. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis mõõdetakse kõikidel õpilastel kehatemperatuuri koolimaja uksel kontaktivaba termomeetriga. Kui õpilasel on kehatemperatuur üle 37,5 või köha või nohu või muud haigustunnused, informeerime lapsevanemat ja palume lapsele järgi tulla või anda luba tal üksi koju minna.  Kui lapsevanemal pole võimalust järgi tulla, saadetakse laps kooli internaati kasvatajate järelevalve alla -kuni lapsevanemal on võimalus lapsele järgi tulla.
 6. Lapsevanemad, palume mõõtke võimalusel juba kodus lapse kehatemperatuuri. Kui kehatemperatuur on üle 37 kraadi või alla 36 kraadi, last kooli saata ei tohi!
 7. Lapsevanemate sisenemine kooli hoonesse on reeglina keelatud. Eelneval kokkuleppel on võimalik kohtuda direktori, õppealajuhatajate, sotsiaalpedagoogide ja psühholoogidega. Õpetajatega saab suhelda Stuudiumi ja võimalusel telefoni teel. Lastevanemate koosolekud toimuvad esimesel kahel nädalal õues.
 8. Erand: koolihoonesse võivad siseneda 1. septembril 1. klassi õpilase lapsevanemad.

 

1.2. ÕPPETÖÖ

 1. Alustame esialgu tavapärase kontaktõppega. Kui olukord ei muutu kriitiliseks, siis püüame kõik kontaktõppes olla.
 2. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
 3. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiiniajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat.
 4. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja.
 5. Kui õpilane haigestub, aga tervislik seisund lubab, siis toimub õppetöö distantsilt ja õppeülesanded leiab õpilane Stuudiumist.

Tundide ajad 2020/2021 õppeaastal

 

1.3.SÖÖGIVAHETUND / ÕUEVAHETUND

 1. Söögivahetunde on kaks. Söögivahetunni pikkus on 30 minutit.
 2. Õpilased, riietuge vastavalt ilmale! Lapsevanemad, aidake hoida silma peal, et lapsed ilmale vastavates riietes kodust lahkuksid!
 3. Esimesel/teisel 30 minutilisel vahetunnil, kui õpilasel ei ole söögivahetund, läheb õpilane õue. Õuevahetunnid toimuvad iga ilmaga. Õpetajad tuulutavad samal ajal klassiruume. Õues valvavad õpilasi korrapidajaõpetajad.


1.4.VAHETUNNID

 1. Õpilased ei lahku vahetundides oma korruselt (v.a söögivahetund/õuevahetund ja muud liikumised Felixhalli ja teistesse hoonetesse).
 2. Igal korrusel on korrapidaja õpetaja, kes:
  • hoolitseb selle eest, et õpilased ei lahkuks oma korruselt;
  • aitab hoida koridoris korda, vajadusel koordineerib õpilaste tegevust;
  • märkab õpilaste vajadusi!

 

1.5.DESINFITSEERIMINE

 1. Hoonesse sisenemisel desinfitseerivad kõik õpilased, õpetajad ja muud sisenejad oma käed ukse kõrval oleva desinfitseerimisvahendiga.
 2. Klassiruumist lahkuv õpetaja desinfitseerib enda laua ja teeb lahti aknad.
 3. Käskkiri hakkab kehtima teatavakstegemisest (alates 30.09.2020).
 4. Käskkirja peale võib esitada vaide 30 päeva jooksul vastavalt haldusmenetluse seadusele Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktorile. 

TUND KELLAAEG
1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
I söögivahetund/õuevahetund (1.-3. ja 6.-8. klass söömas)
4. 11.35 - 12.20
II söögivahetund/õuevahetund (4.-5. ja 9.-12. klass söömas)
 5. 12.50 - 13.35
6. 13.45 - 14.30
7. 14.40 - 15.25
8.  15.35 - 16.20