ADAVERE

Ettevõtlik Kool


Adavere Kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu puudutavates valdkondades ning omab alates 01.01.2019 kuni uue aruandluse ja hindamise perioodini 31.12.2021 nimetust "Baastaseme ettevõtlik kool".

Adavere Kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu puudutavates valdkondades ning omab alates 01.01.2019 kuni uue aruandluse ja hindamise perioodini 31.12.2021 nimetust "Baastaseme ettevõtlik kool".