GÜMNAASIUMIASTE

Majanduse ja ettevõtluse õppesuund


Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahatarkusest ja ettevõtlusest, pakkudes neile laiapõhjalisi teadmisi majandusest ja ettevõtlusest, mis toetaksid noorte erialavalikuid ning valmisolekut ise oma finantsmaailma juhtida.
Õppesuuna alameesmärgid. Õppesuuna lõpetanud õpilane: 

  • oskab orienteeruda eraisikut puudutavas finantsmaailmas, omab ettevõtluse, reklaami ja turunduse baasteadmisi ning oskab õpitud teadmisi erialavalikul ning isiklikus elus kasutada;
  • tunneb valdkonna erialasid ning töövõimalusi;
  • oskab luua oma meeskonda ja on praktiliste tegevuste kaudu õppinud tundma erinevaid meeskonnatööks vajalikke rolle;
  • omandab äriplaani edukal kaitsmisel Tartu Rakendusliku Kolledži ärikorralduse eelkutseõppe diplomi;
  • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid.

Maht 

Õppesuunda kuuluvad lisaks 9 suunakursusele ka 7 kooli poolt valitud kohustuslikku kursust, mille läbivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased.

Kooli poolt valitud kursuste jaotus:

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU

Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused (sh projektitöö*)

2 2   4
Uurimistöö alused   1   1
Teksti- ja tabelitöötlus, sh pilveteenused 1**     1
Inimene ja õigus     1 1
        7

* Projektitöö raames koostavad õpilasmeeskonnad projekti, taotlevad projekti rahastuse, viivad projekti läbi ning koostavad tegevusaruande.
** kursus võib olla ka 11. klassi tunnijaotuskavas

Õppesuuna 9 kohustuslikku suunakursust jaguneb 3 aasta peale järgmiselt:

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU
Õpilasfirma 1 1*   1
Sissejuhatus kommunikatsiooni (eesti keele kursuse raames)   1   1
Organisatsioonikäitumine   1   1
Rahatarkus   1   1
Investeerimine     1 1
Äriinglise keel (e-kursus)     1 1
Praktiline äriplaan ja raamatupidamise alused     3 3
        9

 * valikkursusena võimalik luua praktiline õpilasfirma vastavalt Junior Achievement Eesti poolt loodud programmile.

Projektitöö raames koostavad õpilasmeeskonnad projekti, taotlevad projekti rahastuse, viivad projekti läbi ning koostavad tegevusaruande.

Õppesuuna lõputööks on äriplaani kursuse raames koostöös juhendaja ja mentoriga äriplaani koostamine ning selle tulemust ja kaitsmist arvestatakse koolieksamina ja õpilasel on võimalus omandada Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eelkutseõppe diplom.

Suunaainete kirjeldus ainekavades ja õpitavad väljundid on leitavad SIIT.

Täiendavad materjalid 

Valikkkursustena arvestatakse Eesti ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid. 
Näiteks:

Lisamaterjalid õpetajale ja õpilastele iseseisvaks õppimiseks ja enesearendamiseks

Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahatarkusest ja ettevõtlusest, pakkudes neile laiapõhjalisi teadmisi majandusest ja ettevõtlusest, mis toetaksid noorte erialavalikuid ning valmisolekut ise oma finantsmaailma juhtida.
Õppesuuna alameesmärgid. Õppesuuna lõpetanud õpilane: 

  • oskab orienteeruda eraisikut puudutavas finantsmaailmas, omab ettevõtluse, reklaami ja turunduse baasteadmisi ning oskab õpitud teadmisi erialavalikul ning isiklikus elus kasutada;
  • tunneb valdkonna erialasid ning töövõimalusi;
  • oskab luua oma meeskonda ja on praktiliste tegevuste kaudu õppinud tundma erinevaid meeskonnatööks vajalikke rolle;
  • omandab äriplaani edukal kaitsmisel Tartu Rakendusliku Kolledži ärikorralduse eelkutseõppe diplomi;
  • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid.

Maht 

Õppesuunda kuuluvad lisaks 9 suunakursusele ka 7 kooli poolt valitud kohustuslikku kursust, mille läbivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased.

Kooli poolt valitud kursuste jaotus:

* Projektitöö raames koostavad õpilasmeeskonnad projekti, taotlevad projekti rahastuse, viivad projekti läbi ning koostavad tegevusaruande.
** kursus võib olla ka 11. klassi tunnijaotuskavas

Õppesuuna 9 kohustuslikku suunakursust jaguneb 3 aasta peale järgmiselt:

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU
Õpilasfirma 1 1*   1
Sissejuhatus kommunikatsiooni (eesti keele kursuse raames)   1   1
Organisatsioonikäitumine   1   1
Rahatarkus   1   1
Investeerimine     1 1
Äriinglise keel (e-kursus)     1 1
Praktiline äriplaan ja raamatupidamise alused     3 3
        9

 * valikkursusena võimalik luua praktiline õpilasfirma vastavalt Junior Achievement Eesti poolt loodud programmile.

Projektitöö raames koostavad õpilasmeeskonnad projekti, taotlevad projekti rahastuse, viivad projekti läbi ning koostavad tegevusaruande.

Õppesuuna lõputööks on äriplaani kursuse raames koostöös juhendaja ja mentoriga äriplaani koostamine ning selle tulemust ja kaitsmist arvestatakse koolieksamina ja õpilasel on võimalus omandada Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eelkutseõppe diplom.

Suunaainete kirjeldus ainekavades ja õpitavad väljundid on leitavad SIIT.

Täiendavad materjalid 

Valikkkursustena arvestatakse Eesti ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid. 
Näiteks:

Lisamaterjalid õpetajale ja õpilastele iseseisvaks õppimiseks ja enesearendamiseks

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU

Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused (sh projektitöö*)

2 2   4
Uurimistöö alused   1   1
Teksti- ja tabelitöötlus, sh pilveteenused 1**     1
Inimene ja õigus     1 1
        7