GÜMNAASIUMIASTE

Ettevõtluse ja majanduse õppesuund


Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahatarkusest ja ettevõtlusest, pakkudes neile laiapõhjalisi teadmisi erinevatest ettevõtluse ja majanduse valdkondadest, mis toetaksid noorte erialavalikuid ning valmisolekut ise oma finantsmaailma juhtida.

Õppesuuna alameesmärgid: 

Õppesuuna lõpetanud õpilane

  • oskab orienteeruda eraisikut puudutavas finantsmaailmas, omab ettevõtluse, reklaami ja turunduse baasteadmisi ning oskab õpitud teadmisi erialavalikul ning isiklikus elus kasutada;

  • tunneb valdkonna erialasid ning töövõimalusi;

  • oskab luua oma meeskonda ja on praktiliste tegevuste kaudu õppinud tundma erinevaid meeskonnatööks vajalikke rolle;

  • omandab äriplaani edukal kaitsmisel Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eelkutseõppe diplomi;

  • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid.

 

Maht 

Õppesuuna mahuks on 9 suunakursust, mis on kokku 315 tundi (1 kursus=35 ainetundi).

 

Õppesuuna struktuur alates 2022/2023. õppeaastast

Õppesuunda kuuluvad lisaks 9 suunakursusele ka 7 kooli poolt valitud kohustuslikku kursust, mille läbivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased.

 Üldkursuste jaotus:

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU

Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused (sh projektitöö*)

2 2   4
Uurimistöö alused   1   1
Kontoritöö tarkvara ja pilveteenused (sh tekstitöötlus, tabelarvutus) 1**     1
Inimene ja õigus     1 1
        7

* Projektitöö raames koostavad õpilasmeeskonnad projekti, taotlevad projekti rahastuse, viivad projekti läbi ning koostavad tegevusaruande.
** kursus võib olla ka 11. klassi tunnijaotuskavas
*** valikkursus

Õppesuuna 9 kohustuslikku suunakursust jaguneb 3 aasta peale järgmiselt:

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU
Õpilasfirma 1 1*   1
Meedia, turundus, reklaam   1   1
Organisatsioonikäitumine 1     1
Rahatarkus   1   1
Investeerimine     1 1
Äriinglise keel (e-kursus)     1 1
Äriplaan     3 3
        9


 * valikkursusena võimalik luua praktiline õpilasfirma vastavalt Junior Achievement Eesti poolt loodud programmile.

Õppesuuna lõputööks on äriplaani kursuse raames koostöös juhendaja ja mentoriga äriplaani koostamine. Selle tulemust ja kaitsmist arvestatakse koolieksamina ja õpilasel on võimalus omandada Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eelkutseõppe diplom.  

Suunaainete kirjeldus ainekavades ja õpitavad väljundid on leitavad SIIT.

Täiendavad materjalid 

Valikkkursustena arvestatakse Eesti ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid.

Näiteks:

Inglise keele lugu: https://e-oppekeskus.ee/kursused/uus-inglise-keele-lugu/

Aktiivse kodaniku ABC: https://e-oppekeskus.ee/kursused/aktiivse-kodaniku-abc/

Ettevõtlusõpetus: https://e-oppekeskus.ee/kursused/ettevotlusopetus/

Rahvusvaheliste suhete alused: https://e-oppekeskus.ee/kursused/rahvusvaheliste-suhete-alused/

Õpioskused ülikooliks: https://e-oppekeskus.ee/kursused/opioskused-ulikooliks/

 Sissevaade psühholoogiasse: https://www.ut.ee/et/mooc/sissevaade-psuhholoogiasse

 

Lisamaterjalid õpetajale ja õpilastele iseseisvaks õppimiseks ja enesearendamiseks

SEB Rahatarkus: https://e-oppekeskus.ee/videokursused/

SEB e-Akadeemia: https://eakadeemia.seb.ee/

Eesti Töötukassa: https://www.tootukassa.ee/content/teenused

Noorte Tugila: https://tugila.ee/

Eesmärk 

Õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahatarkusest ja ettevõtlusest, pakkudes neile laiapõhjalisi teadmisi erinevatest ettevõtluse ja majanduse valdkondadest, mis toetaksid noorte erialavalikuid ning valmisolekut ise oma finantsmaailma juhtida.

Õppesuuna alameesmärgid: 

Õppesuuna lõpetanud õpilane

  • oskab orienteeruda eraisikut puudutavas finantsmaailmas, omab ettevõtluse, reklaami ja turunduse baasteadmisi ning oskab õpitud teadmisi erialavalikul ning isiklikus elus kasutada;

  • tunneb valdkonna erialasid ning töövõimalusi;

  • oskab luua oma meeskonda ja on praktiliste tegevuste kaudu õppinud tundma erinevaid meeskonnatööks vajalikke rolle;

  • omandab äriplaani edukal kaitsmisel Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eelkutseõppe diplomi;

  • on lisaks erialastele teadmistele läbinud täies mahus ja omandanud riiklikus õppekavas ettenähtud väljundid.

 

Maht 

Õppesuuna mahuks on 9 suunakursust, mis on kokku 315 tundi (1 kursus=35 ainetundi).

 

Õppesuuna struktuur alates 2022/2023. õppeaastast

Õppesuunda kuuluvad lisaks 9 suunakursusele ka 7 kooli poolt valitud kohustuslikku kursust, mille läbivad kõik Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilased.

 Üldkursuste jaotus:

* Projektitöö raames koostavad õpilasmeeskonnad projekti, taotlevad projekti rahastuse, viivad projekti läbi ning koostavad tegevusaruande.
** kursus võib olla ka 11. klassi tunnijaotuskavas
*** valikkursus

Õppesuuna 9 kohustuslikku suunakursust jaguneb 3 aasta peale järgmiselt:

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU
Õpilasfirma 1 1*   1
Meedia, turundus, reklaam   1   1
Organisatsioonikäitumine 1     1
Rahatarkus   1   1
Investeerimine     1 1
Äriinglise keel (e-kursus)     1 1
Äriplaan     3 3
        9


 * valikkursusena võimalik luua praktiline õpilasfirma vastavalt Junior Achievement Eesti poolt loodud programmile.

Õppesuuna lõputööks on äriplaani kursuse raames koostöös juhendaja ja mentoriga äriplaani koostamine. Selle tulemust ja kaitsmist arvestatakse koolieksamina ja õpilasel on võimalus omandada Tartu Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eelkutseõppe diplom.  

Suunaainete kirjeldus ainekavades ja õpitavad väljundid on leitavad SIIT.

Täiendavad materjalid 

Valikkkursustena arvestatakse Eesti ülikoolide poolt pakutavaid kursuseid.

Näiteks:

Inglise keele lugu: https://e-oppekeskus.ee/kursused/uus-inglise-keele-lugu/

Aktiivse kodaniku ABC: https://e-oppekeskus.ee/kursused/aktiivse-kodaniku-abc/

Ettevõtlusõpetus: https://e-oppekeskus.ee/kursused/ettevotlusopetus/

Rahvusvaheliste suhete alused: https://e-oppekeskus.ee/kursused/rahvusvaheliste-suhete-alused/

Õpioskused ülikooliks: https://e-oppekeskus.ee/kursused/opioskused-ulikooliks/

 Sissevaade psühholoogiasse: https://www.ut.ee/et/mooc/sissevaade-psuhholoogiasse

 

Lisamaterjalid õpetajale ja õpilastele iseseisvaks õppimiseks ja enesearendamiseks

SEB Rahatarkus: https://e-oppekeskus.ee/videokursused/

SEB e-Akadeemia: https://eakadeemia.seb.ee/

Eesti Töötukassa: https://www.tootukassa.ee/content/teenused

Noorte Tugila: https://tugila.ee/

Kursus 10.klass 11.klass 12.klass KOKKU

Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused (sh projektitöö*)

2 2   4
Uurimistöö alused   1   1
Kontoritöö tarkvara ja pilveteenused (sh tekstitöötlus, tabelarvutus) 1**     1
Inimene ja õigus     1 1
        7