Põltsamaa õppekoha tunnustused


2021/2022 õppeaasta

Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2021- Õuevahetundide algatamine ja sisustamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Varasemad tunnustused

2021/2022 õppeaasta

Jõgevamaa Tervist Edendav Tegu 2021- Õuevahetundide algatamine ja sisustamine Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Varasemad tunnustused