Sisseastumine 1. klassi

Ootame õpilase Põltsamaa, Adavere või Lustivere õppekoha 1. klassi vastuvõtuks vanema (eestkostja) taotlusi digitaalselt allkirjastatult e-postile vastuvott@poltsamaa.edu.ee  vahemikus 1. märts kuni 31. märts 2024.


Taotlus on alla laetav SIIT .

Koos taotlusega tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte selle olemasolul;
 • sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (õpilasraamatu täitmise jaoks);
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või  nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 

Saabunud taotluste alusel komplekteerime hiljemalt 30. aprilliks klassid ja teavitame vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul. 

Taotluse esitanud vanem teavitab hiljemalt 10. juuniks kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.  

Hiljemalt 21. augustiks tuleb esitada lisaks:  

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 
 • (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;  
 • (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses); 
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku.

Õpilase 1.-9. klassi vastuvõtmise tingimused ja kord

Lisainfo 1.-6. klassi õppekorraldaja Meeli Nurka 5906 3435.

Taotlus on alla laetav SIIT .

Koos taotlusega tuleb esitada järgmised lisadokumendid:

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte selle olemasolul;
 • sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (õpilasraamatu täitmise jaoks);
 • vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
 • koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks ka lasteasutuse või  nõustamismeeskonna hinnangu lapse koolivalmiduse kohta.

Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. 

Saabunud taotluste alusel komplekteerime hiljemalt 30. aprilliks klassid ja teavitame vanemat (saates teate taotlusel märgitud e-postile) õpilase arvamisest klassi nimekirja 5 tööpäeva jooksul. 

Taotluse esitanud vanem teavitab hiljemalt 10. juuniks kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.  

Hiljemalt 21. augustiks tuleb esitada lisaks:  

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul; 
 • (omal soovil) nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;  
 • (omal soovil) koolivalmiduskaardi koolieelsest lasteasutusest (kui laps õppis lasteasutuses); 
 • isikuandmete töötlemise nõusoleku.

Õpilase 1.-9. klassi vastuvõtmise tingimused ja kord

Lisainfo 1.-6. klassi õppekorraldaja Meeli Nurka 5906 3435.