GÜMNAASIUMIASTE

Tutvustus


Põltsamaa Ühisgümnaasium on Sinu heade eelduste looja!

Meie kooliperena hindame koostööd, hoolivust ja üksteisega arvestamist. Osana meie perest annad Sina oma panuse ja meie toetame Sind, et teeksid teadlikke valikuid, tunneksid ennast koduselt teistega suhtlemises ja koos tegemises. 

Meie koolis saad õppida tundma majanduse ja ettevõtluse põhitõdesid, süveneda infotehnoloogia ja kübermaailma ning valikkursuste kaudu kujundada oma õpiteed.

  

Meie eesmärgid

 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane on ennastjuhtiv õppija, kelle arengut toetatakse koostöise ja mõtestatud õppimise ning meeskonnatöö kaudu.

 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere pöörab tähelepanu vaimsele tervisele: oleme üksteist toetavad, hoolivad, sallivad ja märkavad.

 • Meie kooli lõpetab teadlik noor, kes mõistab ühiskonnas toimuvaid muutusi, algatab uusi ettevõtmisi, väärtustab inimesi enda ümber ning oskab oma õpi- ja karjääriteed kujundada.

 

Õppekorraldus

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb läbida minimaalselt 96 kursust.

 • Kooli õppekavas on määratud 79 kohustuslikku kursust.

 • Gümnaasiumiastmes avatakse üldjuhul kaks õppesuunda: ettevõtluse ja majanduse ning infotehnoloogia ja küberkaitse suund.

 • Suunakursustele lisaks on võimalik valida kursusi kooli valikkursuste hulgast või kujundada ise oma õpitee kooliväliste kursustega.

 • Koolivälise õppena arvestatakse osalemist huvikoolides ja -ringides, teaduskooli kursustel ning ülikoolide poolt pakutavaid vabaaine kursuseid. Koolivälise õppe arvestamine valikkursustena toimub koostöös õppejuhiga.

 • 10.-11. klassis võimalus praktilise tööna luua õpilasfirma. 

 

 Ettevõtluse ja majanduse suuna kursused 2021-2022 õppeaastal

 • Äriplaan ja raamatupidamine – 3 kursust

 • Inimene ja õigus – 1 kursus

 • Äriinglise keel – 1 kursus (e-kursus)

 • Kodumajandus ja etikett – 2 kursust

 • Uurimistöö alused – 1 kursus

 • Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust

 • Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursus (e-kursus)

 • Kontoritöötarkvara ja pilveteenused – 1 kursus

 

Infotehnoloogia ja küberkaitse suuna kursused 2021-2022 õppeaastal

 • Joonestamine ja 3D modelleerimine – 2 kursust

 • Mehhatroonika – 1 kursus

 • Küberkaitse ja digiteenused – 1 kursus

 • Turvalise võrgunduse alused – 1 kursus

 • Erialane inglise keel - 1 kursus (e-kursus)

 • Digitaru/IT tehnoloogia projekt – 1 kursus

 • Uurimistöö alused – 1 kursus

 • Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust

 • Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursus (e-kursus)

 • Kontoritöötarkvara ja pilveteenused – 1 kursus

 • Riigikaitse - 2 kursust 

 

Valikkursused 2021-2022 2021-2022 õppeaastal

 • Vaimne tervis - 1 kursus

 • Mõttekunst - 1 kursus

 • Õpilasfirma - 2 kursust

 • Bioloogia õpikoda - 1 kursus

 • Bänd - 1 kursus

 • Soololaul - 1 kursus

 • Kitarr 1- kursus

 

Gümnaasiumi lõpetamise tingimused

 • Eesti keele riigieksam

 • Matemaatika riigieksam võimalusega valida lai või kitsas eksam

 • Võõrkeele riigieksam (B2 või B1 tase), võimalik on sooritada inglise keele C1 Advanced eksam

 • Uurimis- või praktiline töö

 • Koolieksam: 

  • ettevõtluse ja majanduse suunas äriplaani kaitsmine

  • infotehnoloogia ja küberkaitse suunas digitaru projekti kaitsmine 

 

Õppides Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 

 • ootavad Sind oma ala professionaalsed õpetajad, kes on sulle sellel teekonnal koostööpartneriks, toetajaks ja mentoriks;

 • on toetav ja kaasaegne õpikeskkond: õpinurgad, aktiivse vahetunni veetmise võimalused, hoolivad ja kaasavad õpetajad;

 • saad osaleda gümnaasiumiastme õpilaskogu töös ning rääkida kaasa kooli arendamisel, koolikeskkonna loomisel ja muudel Sulle olulistel teemadel;

 • ootavad Sind ühisüritused ja traditsioonid, mille korraldusmeeskonnas saad soovi korral kaasa lüüa;

 • saad osa loengusarjast Noorelt Noorele, kus noortele esinevad põnevad tuntud ja vähemtuntud inimesed;

 • saad elada renoveeritud ühiselamus;

 • saad individuaalset karjäärinõustamist vähemalt 10. ja 12. klassis; 

 • on Sul võimalik õppinud juhendajate käe all luua õpilasfirma, koostada projekte ja neid ellu viia ehk saada eluks vajalikke kogemusi;

 • saad osa põnevatest teemapäevadest ja -nädalatest (nt karjäärinädal, õppesuunale vastavad õppekäigud jne)

Põltsamaa Ühisgümnaasium on Sinu heade eelduste looja!

Meie kooliperena hindame koostööd, hoolivust ja üksteisega arvestamist. Osana meie perest annad Sina oma panuse ja meie toetame Sind, et teeksid teadlikke valikuid, tunneksid ennast koduselt teistega suhtlemises ja koos tegemises. 

Meie koolis saad õppida tundma majanduse ja ettevõtluse põhitõdesid, süveneda infotehnoloogia ja kübermaailma ning valikkursuste kaudu kujundada oma õpiteed.

  

Meie eesmärgid

 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane on ennastjuhtiv õppija, kelle arengut toetatakse koostöise ja mõtestatud õppimise ning meeskonnatöö kaudu.

 • Põltsamaa Ühisgümnaasiumi koolipere pöörab tähelepanu vaimsele tervisele: oleme üksteist toetavad, hoolivad, sallivad ja märkavad.

 • Meie kooli lõpetab teadlik noor, kes mõistab ühiskonnas toimuvaid muutusi, algatab uusi ettevõtmisi, väärtustab inimesi enda ümber ning oskab oma õpi- ja karjääriteed kujundada.

 

Õppekorraldus

 • Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb läbida minimaalselt 96 kursust.

 • Kooli õppekavas on määratud 79 kohustuslikku kursust.

 • Gümnaasiumiastmes avatakse üldjuhul kaks õppesuunda: ettevõtluse ja majanduse ning infotehnoloogia ja küberkaitse suund.

 • Suunakursustele lisaks on võimalik valida kursusi kooli valikkursuste hulgast või kujundada ise oma õpitee kooliväliste kursustega.

 • Koolivälise õppena arvestatakse osalemist huvikoolides ja -ringides, teaduskooli kursustel ning ülikoolide poolt pakutavaid vabaaine kursuseid. Koolivälise õppe arvestamine valikkursustena toimub koostöös õppejuhiga.

 • 10.-11. klassis võimalus praktilise tööna luua õpilasfirma. 

 

 Ettevõtluse ja majanduse suuna kursused 2021-2022 õppeaastal

 • Äriplaan ja raamatupidamine – 3 kursust

 • Inimene ja õigus – 1 kursus

 • Äriinglise keel – 1 kursus (e-kursus)

 • Kodumajandus ja etikett – 2 kursust

 • Uurimistöö alused – 1 kursus

 • Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust

 • Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursus (e-kursus)

 • Kontoritöötarkvara ja pilveteenused – 1 kursus

 

Infotehnoloogia ja küberkaitse suuna kursused 2021-2022 õppeaastal

 • Joonestamine ja 3D modelleerimine – 2 kursust

 • Mehhatroonika – 1 kursus

 • Küberkaitse ja digiteenused – 1 kursus

 • Turvalise võrgunduse alused – 1 kursus

 • Erialane inglise keel - 1 kursus (e-kursus)

 • Digitaru/IT tehnoloogia projekt – 1 kursus

 • Uurimistöö alused – 1 kursus

 • Karjääri-, ettevõtluse- ja suhtlemispsühholoogia alused ja projektitöö – 4 kursust

 • Tekstitöötlus- ja tabelarvutus – 1 kursus (e-kursus)

 • Kontoritöötarkvara ja pilveteenused – 1 kursus

 • Riigikaitse - 2 kursust 

 

Valikkursused 2021-2022 2021-2022 õppeaastal

 • Vaimne tervis - 1 kursus

 • Mõttekunst - 1 kursus

 • Õpilasfirma - 2 kursust

 • Bioloogia õpikoda - 1 kursus

 • Bänd - 1 kursus

 • Soololaul - 1 kursus

 • Kitarr 1- kursus

 

Gümnaasiumi lõpetamise tingimused

 • Eesti keele riigieksam

 • Matemaatika riigieksam võimalusega valida lai või kitsas eksam

 • Võõrkeele riigieksam (B2 või B1 tase), võimalik on sooritada inglise keele C1 Advanced eksam

 • Uurimis- või praktiline töö

 • Koolieksam: 

  • ettevõtluse ja majanduse suunas äriplaani kaitsmine

  • infotehnoloogia ja küberkaitse suunas digitaru projekti kaitsmine 

 

Õppides Põltsamaa Ühisgümnaasiumis 

 • ootavad Sind oma ala professionaalsed õpetajad, kes on sulle sellel teekonnal koostööpartneriks, toetajaks ja mentoriks;

 • on toetav ja kaasaegne õpikeskkond: õpinurgad, aktiivse vahetunni veetmise võimalused, hoolivad ja kaasavad õpetajad;

 • saad osaleda gümnaasiumiastme õpilaskogu töös ning rääkida kaasa kooli arendamisel, koolikeskkonna loomisel ja muudel Sulle olulistel teemadel;

 • ootavad Sind ühisüritused ja traditsioonid, mille korraldusmeeskonnas saad soovi korral kaasa lüüa;

 • saad osa loengusarjast Noorelt Noorele, kus noortele esinevad põnevad tuntud ja vähemtuntud inimesed;

 • saad elada renoveeritud ühiselamus;

 • saad individuaalset karjäärinõustamist vähemalt 10. ja 12. klassis; 

 • on Sul võimalik õppinud juhendajate käe all luua õpilasfirma, koostada projekte ja neid ellu viia ehk saada eluks vajalikke kogemusi;

 • saad osa põnevatest teemapäevadest ja -nädalatest (nt karjäärinädal, õppesuunale vastavad õppekäigud jne)