Kodukord

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi kodukord (PDF fail)

Kehtestatud direktori 09.10.2020 käskkirjaga nr PÜG 1-2/2020/17 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.
Jõustumine: 19.10.2020.
Hoolekogu arvamus antud 05.10.2020
Õpilasesinduse arvamus antud 06.10.2020

Avaldatud 23.07.2021. Viimati muudetud 10.11.2021.