Õpilased osalesid „Fun with English“ päeval

Loomise kuupäev 17.04.2023

14. aprillil osalesid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi 4. klasside kaks meeskonda Avinurme Gümnaasiumis maakondlikul 4. klasside inglise keele mängude päeval „Fun with English“.

Päev algas õpilaste esitlustega oma koolidest. Seejärel võistlesid õpilased erinevates mängulistes tegevustes. Näiteks mängiti Kahooti, mille küsimused olid koostatud Ühendkuningriikide ja inglise keele kohta.

Õpilased said erinevates tegevustes panna proovile ka oma keele- ja koostööoskuse: mängiti sõnaseletusmängu Alias, lahendati erinevaid mõistatusi, ristsõnu, murti koode, pandi puslesid kokku, otsiti etteantud materjalide hulgast vastuseid küsimustele.

Et Avinurme Gümnaasium liitus hiljuti Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, oli ka tegevuste planeerimisel arvestatud sellega, et osalejad saaksid võimalikult palju liikuda.

Inglise keele mängude päeval ragistasid ajusid ja lustisid kaks Põltsamaa Ühisgümnaasiumi tiimi: 4.a (Karolina, Marian, Maiko, Anton) ja 4.c (Mitrel, Maria-Delisa, Brendon, Maria) klassist. Osalejaid oli samuti Sadala koolist, Voore Põhikoolist, Lohusuu Koolist, Laiuse Jaan Poska Põhikoolist ja Avinurme Gümnaasiumist.

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased saavutasid ülesannete lahendamises kolmanda koha. Kõik osalejad said Inglismaalt toodud meeneid.

Kui inglise keele õpetaja Kadri Suni küsis koduteel õpilastelt, kuidas nad väljasõitu 10-palli süsteemis hindavad, kostus kõige valjemalt kümme.

Viimati muudetud 17.04.2023.