Põltsamaa Ühisgümnaasium kutsub 10. klassi õppima

Loomise kuupäev 15.02.2023

Alates tänasest kuni 16. aprillini saab esitada sisseastumistaotlusi PÜG-i 10. klassi astumiseks. Taotluse saab täita ja esitada veebi kaudu, sisseastumisvestlusele ajavahemikus märts kuni mai tuleb aga isiklikult kohale tulla.

Gümnaasiumiastmes saab õpilane valida kahe õppesuuna vahel: küberkaitse ja infotehnoloogia ning majandus ja ettevõtlus. Põltsamaa Ühisgümnaasiumisse tasub tulla õppima seetõttu, et meie koolist saab hea ettevalmistuse eluks ning edasisteks õpinguteks. Kooli lõpetanu on ettevõtlik, algatusvõimeline, rahatark ning julge noor, kes orienteerub ka turvaliselt IT-valdkonnas.

Küberkaitse ja infotehnoloogia õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust küberkaitse valdkonnas. Selle õppesuuna õpilased saavad head teadmised infoturve ja turvalise võrgunduse ning programmeerimise ja mehhatroonika valdkonnas. Koostöös Kehtna Kutsehariduskeskusega toimub sellel aastal 11. klassil praktilis-teoreetiline õppenädal, mis lõppeb CTF võistlusega. Usume, et hea koostöös Kehtnaga jätkub ka järgmistel aastatel. Kolme gümnaasiumiaasta sisse jäävad mitmed praktilised ja põnevad õppekäigud ning riigikaitse kursus ja -laager.

Majanduse ja ettevõtluse õppesuuna eesmärk on tõsta noorte teadlikkust rahatarkuse ja ettevõtluse teemadel, mis toetaksid edasisi erialavalikuid ning valmisolekut ise oma finantsmaailma juhtida. Õpilastel on võimalus luua õpingute ajal oma õpilasfirma ning saada praktilist tuge koolituste ja juhendamise näol Junior Achievement Eesti poolt loodud programmi kaudu. Lõputööna koostab õpilane juhendaja ja mentori abil äriplaani, tegeleb ettevõtlusega õpilasfirma raames ning koostab tegevusaruande. Põltsamaa Ühisgümnaasium teeb koostööd Tartu Rakendusliku Kolledžiga, mistõttu õpilane saab äriplaani edukal kaitsmisel ärikorralduse eelkutseõppe diplomi.

Samuti on kõigil Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilastel võimalus projektitöö raames koostada õpilasmeeskonnaga projekt, esitada projekti rahastustaotlus ja viia idee ellu.

Kool korraldab regulaarselt ka kohtumiste sarja „Noorelt noorele“, kus noored täiskasvanud käivad gümnasistidele rääkimas enda gümnaasiumiõpingute järgsetest valikutest ja erialastest tegemistest. Kohtumiste sarja eesmärk on inspireerida noori ja tutvustada erinevaid erialasid.

Gümnaasiumiastmes on õpilastel suurem valikuvõimalus läbida endale meelepäraseid valikaineid. Põltsamaa Ühisgümnaasium võimaldab osaleda Eesti ülikoolide pakutavatel kursustel, tänu millele saab õpilane isikupärastada õpingud enda huvidest ja vajadustest lähtuvalt. Näiteks Tartu Ülikooli füüsika, keemia ja bioloogia õpikojad toimuvad kontakttundidena siinsamas Põltsamaa Ühisgümnaasiumis.

Põltsamaa Ühisgümnaasium on heade eelduste looja!

Gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused on kirjas kooli kodulehel: https://www.poltsamaa.edu.ee/vastuvotu-tingimused-ja-kord link opens on new page

 

22. märtsil on 9. klassi õpilased oodatud LAHTISTE USTE PÄEVADELE, kus saab    tutvuda nii õppesuundade kui ka kooliga!

 

Viimati muudetud 17.02.2023.