Põltsamaa vald tunnustas

Loomise kuupäev 24.02.2023

23. veebruaril toimus Põltsamaa Kultuurikeskuses Eesti Vabariik 105 ja Põltsamaa vald 5 pidulik kontsertaktus, kus vald tunnustas inimesi silmapaistvate saavutuste eest. Põltsamaa Ühisgümnaasiumist said tunnustuse Ene Kase, Riina Milk ja Nordplus Junior projektikohtumine Põltsamaal.

Põltsamaa aukodanik
Põltsamaa valla aunimetus "Põltsamaa valla aukodanik" on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis omistatakse vallapoolse erilise austusavaldusena elutöö eest, Põltsamaa vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest. Aukodanikule määratakse personaalne ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuupalga alammäära kahekordses ulatuses. Aukodanikule kingitakse aukodaniku nimetusega kaasaskäiv aukodaniku märk ja tunnistus.

Ene Kase
Ene Kase on töötanud Põltsamaa ühisgümnaasiumis alates 1. septembrist 1969. Ta on olnud matemaatikaõpetaja ning õppealajuhataja. Ta on teinud oma tööd väga täpselt, sihikindlalt, järjepidevalt ja kohusetundlikult. Ta seab kõrged nõudmised ka endale ning on neid järgides ise eeskujuks. Ta on mõjutanud oma töö kaudu sadade põltsamaalaste elu nii õpetaja, klassijuhataja, rahvatantsija, kolleegi kui ka sõbrana. Ta on olnud aastakümneid aktiivne Põltsamaa kultuurielus ning elanud kaasa linna muredele ja rõõmudele.

 

Põltsamaa teenetemärk
Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla poolt antav autasu, mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast pärit või Põltsamaa vallas elavatele ja/või töötavatele füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Põltsamaa valla arengule või kes on silma paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise saavutusega. Teenetemärgi saajale määratakse personaalne ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuupalga alammäära ulatuses. Kingitakse teenetemärk ja tunnistus.

Riina Milk
Riina Milk töötab Lustivere koolis aastast 1976. Õpetajana on Riina nõudlik, arvestab lapse eripäraga, aga laisk hinnet niisama ei saa. Tema tunnid on huvitavad, sest sinna on pikitud näiteid elust enesest ja tubli annus huumorit. Ta on alati valmis end täiendama. Oma visadusega sai temast tubli kunstiõpetaja, samuti on ta läbinud giidikoolituse. Ka koolivälisel ajal on Riina aktiivne, ta osaleb alati ühisüritustel, tegeleb rahvatantsuga. Talle meeldib reisida ning tegeleda aiandusega. Oma töökuse ja aktiivsusega on Riina andnud märkimisväärselt suure panuse Lustivere kooli arengusse.

 

Aasta Noorte Tegu - Nordplus Junior projektikohtumine Põltsamaal
Ajavahemikus november 2022 – jaanuar 2023 toimusid kolme Balti riiki ühendava „Artict" projektikohtumised. Neist esimene toimus 19.–23. novembril siinsamas Põltsamaal, kus õpilased Lätist ja Leedust tutvusid kohaliku kooli kompleksi, kunstikooli, Põltsamaa muuseumi, lossihoovi ja noortekeskusega, samuti tehti väljasõit Tartusse Eesti Rahva Muuseumisse. Igale projektikohtumisele oli oodatud 24 noort, kellele lisandusid need õpilased, kelle kodudes külalisõpilasi majutati.

Õpetaja Marika Viksi eestvedamisel toimunud projektis arendasid õpilased nii oma sotsiaalseid oskusi, õppisid IT-lahendusi kasutama, lahendasid loovülesandeid kunstis ning tutvusid kohaliku kultuuri ja keelega. Kohtumiste eesmärk oli muuta teismeliste õppe- ja õppimisprotsess motiveerivaks ja pakkuda erinevate töötubade kaudu võimalusi loovust rakendada ning enesekindlust juurde saada.

Põltsamaal osalesid õpilased ka ühisjoonistamise töötoas, kus meeskonniti joonistati veebikeskkonnas reaalajas teemal „Meie unistuste kool". Tööd esitati eTwinningu ühisjoonistamise võistlusele ning pildid „Meie unistuste kool on rohelusse uppuv" ja „Meie unistuste kool on värvikas ja lapsemeelne" pälvisid eripreemia suurepärase rahvusvahelise koostöö eest.

Projekti eestvedajateks olid Marika Viks, Külli Kalvist ja Helis Rosin.

 

* * *

Pidulik kontsert-aktus oli põimitud üheks tervikuks, pakkudes kuulajatele ilusa elamuse. Erinevate kollektiivide koosseisus astusid lavale nii Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased kui ka õpetajad.

Viimati muudetud 02.03.2023.