PÜG tunnustas kolleege

Loomise kuupäev 20.12.2022

16. detsembril toimus Põltsamaa lossi konvendisaalis tänuüritus "PÜG tunnustab", kus vaadati tagasi möödunud aastale ja tunnustati kolleege. Mälestusesemed tootis PÜGi õpilasfirma PuuSemud. Muusikalise elamuse pakkus Karmo Toome bänd, kuhu kuulub ka PÜGi vilistlane Madis Orr.

TUNNUSTUSED

PÜGi Aasta Tegu 2022 – Kadri Suni, Marika Nugis, Pille Martsik
Kovisioonigruppide algatamise ja läbiviimise eest.  Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled toetanud meie õpetajate kuuluvustunnet ja turgutanud vaimset tervist!

PÜGi Aasta Tegu 2022 – Reelika Vatsel, Aili Lomp, Alla Romenska
Uussisserändajate koolieluga kohanemise ja toetamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et pöörad meie õpilastele individuaalselt tähelepanu, toetad neid nii õppetöös õpitulemuste saavutamisel kui ka emotsioonidega toimetulekul!

PÜGi Aasta Algatus 2022 – Sirje Ääremaa ja Marika Nugis, Heli Aiaots, Maarika Maurer, Tiia Jürisoo, Maikel Mikson, Janel Palm, Aire Narits ja Agne Kosk
Gümnaasiumiastme valikkursuste nädala läbiviimise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled andnud õpilastele võimalusi omandada uusi õpioskuseid ja -pädevusi!

PÜGi Aasta Algatus 2022 – Margit Randmaa
Vaikuseminutite tundide algatamise ja läbiviimise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled andnud õpilastele võimaluse paremini keskenduda ja ennast juhtida!

PÜGi Aasta Ettevõtlik Töötaja 2022 Marika Viks
Eduka välissuhete arendamise ja edendamise eest.  Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis!  Täname Sind, et osalesid Nordplus projektis ja eTwinningu "M.A.Y.A" projektis.

PÜGi Aasta Ettevõtlik Töötaja 2022 – Aire Narits
Õuesõppe tundide rakendamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled suunanud õppetöö klassiruumist õue ja turgutanud noorte vaimset tervist.

PÜGi Aasta Tegija 2022 – Meeli Nurka
Hea kooli õhkkonna loomise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled märkaja ning hea tugi kolleegile ja õpilasele. Väärtustame Sinu panust näituste korraldamisel!

PÜGi Aasta Tegija 2022 – Marika Jürgenson
Õpilastele heaks eeskujuks olemise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled toetanud õpilaste enesearengut.

Kooli Maine Kujundaja 2022 – Karmen Maikalu
Põltsamaa Ühisgümnaasiumi hea maine kujundamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled aktiivne laste ja noorte vaimse tervise eestkõneleja. Oleme uhked, et oled meie kooli psühholoogina Eesti Mõjukad 2022 edetabelis.

PÜGi Aasta Projekt 2022 – MTÜ Kogemise Rada - Katre Peussa, Helena Nõmmik
1. klasside õpihuvilaagri algatamise ja korraldamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et  oled kogukonda panustaja.

PÜGi Aasta Ettevõtmine 2022 – Tiia Jürisoo, Maikel Mikson, Maarika Maurer, Kaja Raimets, Silver Nõmmiksaar, Kristi Võsa, Helena Nõmmik
Liikumispäeva korraldamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled kooli terviseedendaja ja hoolid meie vaimsest tervisest.

PÜGi Aasta Üritus 2022 – Terje Õunapuu, Merle Karuks, Inga Reinmaa, Ellen Pung, Kati Nõmmik
Traditsioonilise jõuluetenduse  korraldamise  ja läbiviimise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et kaasad kogu koolipere, arvestades iga noore isikupära ja oskust.

PÜGi Aastate Koostööpartner 2022 – Heldur Meerits
Aastatepikkuse koostöö ja mitmekülgse kooli arengu toetamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Oleme uhked, et meie kooli vilistlasena oled panustanud SA Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Toetusfondi jätkusuutlikkusele.

PÜGi Aasta Koostööpartner 2022 – Anti Orav
Koolituste ja kootsingu läbiviimise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et motiveerid ja julgustad kooli juhtkonna liikmeid kooli arendamisel.

PÜGi Aasta Sponsor 2022 – Märt Maurer
Gümnaasiumiastme valikkursuse nädala toetamise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et oled hea koostööpartner. Oleme tänulikud aastatepikkuse koolikeskkonna toetamise eest.

 

Eriauhinnad:

PÜGi Väärtuste Hoidja 2022 – Marika Nugis
Meie kooli väärtuste hoidmise eest. Sinu panus on meie koolile oluline ja tähtis! Täname Sind, et aitad kaasa õpilaste ning kollektiivi sündmuste korraldamisel.

Aasta Uus Töötaja 2022 – Annike Tasa
Töökas, lahendusmeelne ja tulemustele orienteeritud kolleeg. Täname Sind, et oled hea tugi õpilastele ja õpetajatele. Meil on hea meel, et oled meiega!

Aasta Uus Töötaja 2022 – Hanna Loore Marjeta Salumäe
Töökas ja abivalmis kolleeg. Täname Sind, et oled kiire õppija ja tegutseja. Meil on hea meel, et oled meiega!

 

Viimati muudetud 21.12.2022.