Põltsamaa Ühisgümnaasium on EUROOPA ETTEVÕTLIK KOOL!

Loomise kuupäev 10.05.2024

Junior Achievement Eesti aastaauhindade galal tunnustati Põltsamaa Ühisgümnasiumi (PÜG) Euroopa ettevõtliku kooli tiitliga. Põltsamaa Ühisgümnaasium on 7. kool Eestis, kes on saanud Euroopa ettevõtliku kooli tiitli, seda tänu ettevõtlikele õpetajatele, kes on ettevõtlusõppe põiminud kõikidesse kooliastmetesse.

Edukat ettevõtlusõpet toetab hea õpetajate koostöö, õppeainete sidumine, reaalse elu toomine kooliellu ja ettevõtlusvaldkonna ekspertide kaasamine. Sellele annab kinnitust ka jagatud tunnustus ''Olete ettevõtlikud algusest peale: väikesed inimesed peavad konverentsi ja alustavad oma kooliteed ''7 sammu'' elutarkuste omandamiseks, lihvivad oma müügi- ja ettevõtlusoskusi minimini- ja minifirmas ning kui jaksu jätkub, teevad tegusid Õpilasfirmas.''

''Ettevõtlikud õpilased ei kasva ilma ettevõtlike õpetajateta. Põltsamaa õpetajad, olete teotuhinat täis ja heade eelduste loojad!''

Just moto ’’Heade eelduste looja’’ mängib olulist rolli ettevõtlikkuse arendamisel. Pärast kolme aasta tagust piirkonnakoolide ühinemist sai loodud ühtne õppekava ning kooli karjäärikoordinaator, ettevõtlusõppe mentor ja arendusmeeskonna liige Merle Karuks on teinud ära suure töö ning suunanud ja abistanud õpetajaid ettevõtlusõppe omandamisel ning praktiseerimisel.

Üldõppega lõimitud ’’7 sammu’’ programm algab esimesest klassist ja igal aastal on fookuses erinevad teemad-valdkonnad. Kuuendas klassid tehakse mini-mini-, seitsmendas minifirmasid. Kaheksandas klassis on ettevõtlus- ja karjääriõpe valikaine, üheksandas pühendutakse karjääriõppele. Kaheksandikud saavad läbida Järvamaa Kutsehariduskeskuses eelkutseõppe programmi, Töötukassaga koostöös on grupinõustamised, üheksandas klassis pakutakse ka individuaalset nõustamist.

Teist aastat teeb PÜG koostööd Tallinna karjäärikeskusega, mis pakub õpilastele töötube. Hea koostööpartner on Tartu Rakenduslik Kolledž, üheksandikud käivad seal õppekäigul ja kolledž tuleb ka ise Põltsamaale.

Üks suurimaid koostööpartnereid ettevõtlusõppe pakkumisel on Tartu ettevõtlusküla, kus on võimalik läbi viia rollimänge. Merle Karuksi juhtimisel mängitakse mänge Adavere koolimajas ja võimalus on sõita ka Tartusse kohapeale, sest tihti on Põltsamaa õpilased just uute mängude esimesed testijad.

Gümnaasiumi astmes on noortel võimalus saada baasteadmised ettevõtlusest. Lõimitud on ettevõtlus- ja majandusõpetus, karjääriõpetus, suhtlemispsühholoogia ja projektitöö. Kasutatakse praktilisi ülesandeid, rühmatöid ja rollimänge, nagu näiteks ’’Sisenemine tööturle’’, mis annab hea võimaluse mängida tööle kandideerimine läbi nii tööandja kui -otsija rollis. Samuti on kõigil kohustus käia mitmel aastal töövarjupäeval omandamas praktilist vaadet tööelu argipäeva.

Majandus- ja ettevõtlussuund on gümnaasiumiastmes juba üle kümne aasta. Pakutakse ka põnevaid lisakursuseid: JA õpilasfirmade programmis osalemine, rahatarkus, organisatsioonikäitumine, investeerimine, äriplaani koostamine. Kohtutakse tuntud ettevõtjate ja valdkonnaekspertidega, käiakse õppekäikudel ettevõtetes. Sügisest lisandub majandussuunas uusi õppeaineid, nagu turunduse alused, rahvusvahelised suhted ja majandusmatemaatika.

Hetkel on Merle Karuksi juhendamisel aktiivselt käimas ettevalmistused ettevõtlusõppega seotud üritustega I ja II kooliastmele. 4.-6. klassi õpilased saavad osa 4.juunil toimuvast Lipupäevast ja 1.-3. klaasiõpilastel toimub 6.juunil Väikeste inimeste konverents.

Euroopa ettevõtlikke koole on igal aastal üks igas riigis, mis on liitunud Junior Achievementi võrgustikuga. Nüüd on selleks ka Põltsamaa Ühisgümnaasium!

Foto: Kretel Kuusk

Viimati muudetud 23.05.2024.